DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

1279

İLAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı Domaniç MYO kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 07.09.2017 Perşembe günü saat 09:30’da Aylık 310,00 TL üzerinden yıllık (310,00 x 8ay = 2.480,00 + 100,00 4 ay = 2.580,00 TL) 12 Aylık toplam 2.580,00 TL tahmini bedel üzerinden 17.09.2017 -16.09.2018 tarihleri arası 1 (bir) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli
(8 Ay üzerinden) aylık. 310,00 TL 2.580,00 TL 78,00 TL 30,00TL
(4Ay üzerinden Eğitim Öğretim olmadığı
tarih aralığı) 4 Aylık 100,00 TL

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi.
B- Kanuni İkametgahı
C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D-İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri
F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi

DİĞER BELGELER

a)Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b)Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c)S.G.K.’dan, ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge
d)Nüfus cüzdanı fotokopisi
e)İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00TL yatırılarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 25.08.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir