T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2019/3158 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 1 NO’LU TAŞINMAZIN

727

T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2019/3158 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Sultanbağı Mahallesi 452 ada 17 parsel sayılı 72,61 m2 yüzölçümlü arsa niteliğinde olup borçlu adına tam oranda hisselidir. Adresi Sultanbağı Mahallesi 1. Sultan Sokak No:3 olup üzerinde bina yıkılmıştır. İmar planında bitişik nizam 4 kat olan yapı adasında kalmakta, etkilenme geçiş alanı içerisindedir. Taşınmaz arsa vasfında bulunup genel itibariyle eski yapılaşmaların bulunduğu 2 katlı yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak alt orta düzey gelir grubuna hitap etmekte olup ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmamakta, çarşı merkezine 1,5 km mesafededir.
Kıymeti : 21.783,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/03/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 19/04/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 Kütahya
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Sultanbağı Mahallesi 452 adoa 2 parsel sayılı 76,59 m2 yüzölçümlü avlulu kerpiç ev niteliğinde olup borçlu adına tam oranda hisselidir. Adresi Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi No:93 dür. Taşınmaz imar planında kısmen yol kısmen de bitişik nizam 4 kat olan yapı adasında kalmakta, etkilenme geçiş alanı içerisindedir. Taşınmaz üzerinde iki katlı bina bulunup metruk durumdadır. Pencereler ahşap doğrama, yerler odalarda tahta kaplamadır. Taşınmaz üzerindeki bina arka cephe tarafından göçmekte olup fazlaca değeri yoktur. Gayrimenkul eski yapılaşmaların bulunduğu 2 katlı yapılardan oluşan bölgede yer almakta ulaşım ve alt yapı sorunu yoktur. Çarşı merkezine 1,5 km mesafededir.
Kıymeti : 45.954,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tasarruf krokisinde görüldüğü şekilde bu parsel içerisinde sarı boyalı A harfi kısım zeminden itibaren 2.30 metreden yukarı üst kısımdaki bina 157. Kütük sahifesindeki parsele aittir.
1. Satış Günü : 25/03/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 19/04/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 Kütahya
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3158 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir..
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (ILN01312367)
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir