Hububat hastalık ve zararlılarla mücadele

1030

Hububatların hayatımızdaki önemi göz önüne alındığında; uygun tohumluk kullanılarak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilerek verimin arttırılmasında önemli rol almaktadır.
Ülkemizde iklim, toprak özellikleri ve coğrafi bakımdan çeşitli kültür bitkilerinin ziraatı yapılmakta olup hububat bunların en önemlilerinden biridir. Kütahya buğday 1.398.416 da, arpa 407.154 da, çavdar 29.736 da, yulaf 92.863 da, tritikale 25.875 da alanda ekim yapılarak Ege Bölgesinde hububat ekiminde önemli bir yere sahiptir.
Hububatların hayatımızdaki önemi göz önüne alındığında; uygun tohumluk kullanılarak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilerek verimin arttırılmasında önemli rol almaktadır..Ülkemizde ürün verimini sınırlayan sürme (Tilletia spp.), pas (Puccinia spp.), rastık (Ustilago spp.), septorya, kök ve kökboğazı çürüklüğü vs. gibi hastalıklar yanında önemli zararlılar da mevcuttur. Bu zararlılardan en önemlileri; süne [Eurygaster spp.(Heteroptera: Scutelleridae)], kımıl [Aelia spp. (Heteroptera: Pentatomidae)], bambul [Anisoplia spp. (Coleoptera: Scarabaeidae)] ve ekin kambur böceği [Zabrus spp.(Coleoptera: Carabidae)]’dir.
Hastalık ve zararlılarda uygulanan kültürel tedbirlerde en önemlisi; tohum ilaçlamasının yapılması, hastalığa dayanıklı çeşitlerin kullanılması, sık ekimin olmaması, yabancı ot kontrolünün uygun zamanda ve uygun sıcaklıklarda yapılması,ekim münavebesinin uygulanması ve toprak analizi yapılarak aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Üreticilerin kimyasal mücadelede; Bakanlığımızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerini hava koşullarını sık sık kontrol ederek doğru zamanda ve uygun alet ve ekipman kullanılarak ilaçlama yapılmalıdır.
Çiftçilere söz konusu hastalık ve zararlılara karşı mücadele yöntemleri hakkında gerek sahada gerekse çiftçi toplantılarında teknik personeller tarafından bilgilendirme yapıldı.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir