‘Ekonomik ve sosyokültürel gelişmişlikle Kalkınmasını tamamlamış bir Kütahya hayalim var’

1053

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, KUTSO’nun stratejik hedefleri ile ilgili açıklamada bulundu. Argat, plan çerçevesinde oluşturulan hedeflerle Kütahya’ya daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Argat, KUTSO yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yapmış olduğu basın toplantısında şunları söyledi: “Odamızda gerçekleştirdiğimiz seçimlerden sonra yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızla birlikte hızla çalışmalarımıza başladık. Öncelikli hedefimiz; Kütahya’mızın, Kütahyalıların ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en doğru adımları, yenilikçi ve oyunbozan bir dönüşüm planı ile gerçekleştirmektir. Kütahya, diğer orta ölçekli şehirlerden birçok yönü ile ayrışmaktadır. Bu nedenle şehrimizi farklı konumlandırmalı, tüm gücünü en verimli şekilde kullanmalıyız. Öncelikle, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Kütahya iş dünyasının ve üyelerimizin başarılarını desteklemeye ve onların sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunmaya kendimizi adamış bulunuyoruz. Bu amaç doğrultusunda, son dört ay içerisinde bir dizi faaliyet gerçekleştirdik ve önemli adımlar attık. Stratejik plan çalışmalarımızın temelinde, Kütahya Ticaret Odası’nın mevcut durumunu değerlendiren bir SWOT analizi gerçekleştirdik. Bu analiz sonucunda, odamızın güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler belirlendi. Bu değerlendirme, stratejik planımızın ana hedeflerini ve stratejilerini ortaya koymamıza yardımcı oldu.”
Stratejik planın temel direkleri olarak nitelendirdikleri hedeflerden söz eden Argat, şöyle devam etti: “Üyelerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara en etkili destek ve hizmetleri sunmak. Kütahya iş dünyasının ve bölgesel ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir büyümesini sağlamak için girişimcilik ve inovasyonu teşvik etmek. Odamızın kurumsal kapasitesini artırarak, daha etkin ve verimli hizmet sunmak. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve ortaklıkları geliştirerek, Kütahya iş dünyasının ve üyelerimizin fırsatlarını artırmak. Odamızın ve Kütahya iş dünyasının sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.”
Kütahya Ticaret Odasının son dört ayda gerçekleştirdiği faaliyetler ve atılan adımları da anlatan Argat, süreç içerisinde Kütahya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile sıkı bir iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı.
Kütahya’nın kişi başı milli gelirinin artırılması konusunun da hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Argat, “Kütahya kişi başı milli gelir bakımından, Türkiye ortalamasının yüzde 70, yüzde 80’ine tekabül ediyor, bu da Türkiye ortalamasının altında yer aldığını gösteriyor. Bu ortalamayı daha yukarıya taşımak için sanayileşme ve üretim elbette çok önemli. Pandemi döneminde bunun ne kadar kritik olduğunu gördük. Çünkü Türkiye doğru politikalarla üretmeye devam etti ve tedarik zincirinin kırılmasına müsaade edilmedi. Kişi başı milli gelir seviyenin geliştirilmesi, Türkiye ortalamasının üstüne çıkarılması Kütahya’mız için hayati bir husustur. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuzu “Kütahya’nın kişi başı gelirinin 2033 yılına kadar reel olarak 2 katına çıkmasına öncülük etmek” olarak belirledik.” diye konuştu.
Argat, oluşturdukları stratejik hedeflerini ise şöyle sıraladı: “Her yıl en az 50 adet orta ölçekli işletmenin (50-250 çalışan arası) kurumsallaşma düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması. 2026 yılı itibarıyla EFQM ödülü alınması. Orta yüksek/ yüksek teknoloji firmalarının ihracat içindeki payının Türkiye ortalamasına yükseltilmesi. İhracat tutarının döviz bazında yıllık ortalama yüzde 10 artırılması (TİM kaynaklı), Yeni yatırım sayısının her yıl ortalama yüzde 10 artırılması. Sanayide nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması oranının yüzde 95’e çıkarılmasına katkı sağlanması. Yeşil ve dijital dönüşüme uygun niteliklere haiz personel yetiştirilmesine katkı sağlanması. Kütahya’nın turizm doluluk oranının ülke ortalamasının üzerine çıkarılması. Kadınların iş gücü ekonomik faaliyetlere katılım oranının yüzde 40’a çıkarılması. Firmaların yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarına teşvik edilmesi ve desteklenmesi. Bu belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli olan 47 adet aksiyon planımızı belirledik ve yönetim kurulu üyelerimizin bu hedefler doğrultusunda görev yetki ve sorumluluk dağılımlarını yaptık. Sözlerime son verirken tüm bu hedeflere ulaşmamız için bölgesel kalkınmışlık farklılığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği için hızlıca yol kat etmemiz gerektiğinin altını çizmek isterim. Teknolojinin ve inovasyonun yaygınlaşması için dijital ve finansal okuryazarlığı geliştirmeliyiz. Benim ekonomik ve sosyokültürel gelişmişlikle kalkınmasını tamamlamış bir Kütahya hayalim var. Bu da devlet desteğinin yanında daha fazla yatırımın Kütahya’ya gelmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi demek. Bunun için de ilimizde yapılan üretimler kayıtlarda görünmeli, bu yolla yeni yatırımcının gerçek verilerle değerlendirme yapabilmesini sağlamalı ve kentimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmalıyız.”
Başkan Argat’ın ardından, Kurumsal Temsilden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yatırım ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Eskioğlu, Üye Deneyiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, Kurumsallaşmanın Gelişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selman Hatipoğlu, Dış İlişkiler ve Turizmin Gelişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Melih Aslan, Bölgesel İnsan Kaynağının Gelişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Kırdar ve Girişimciliğin Gelişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saner Gönül de görev alanları ile ilgili birer konuşma yaptı.
RAMAZAN DOĞAN
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir