TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

835
T.C.
KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ
2017/4986 ESAS
15

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :TaşınmazKütahya İl, Merkez İlçe, 3101 Ada, 1190 Parsel, KIRGILLI Mah. DEĞİRMEN YOLU Mevkiinnde %0-2meyilli killi tınlı toprak yapısında,orta derin profilli (50-90 cm)sulama imkanı bulunmayan kuru kıraç tarım arazisi vasfında olup,keşif sırasında taşınmazların boş durumda olduğu, çevresinin tarım arazisi ile çevrili olduğ taşınmazların bulunduğu bölgede köy muhtarı ve halkının beyanlarına göre buğday, arpa, nohut, macarfigi üretimi yapıldığı en uygun münavebe sisteminin ikili olduğu 1. yıl buğday 2. yıl nohut şeklinde olduğu bilgisi alınmıştır. Ulaşım özel araçlarla sağlanan borçlu adına tam hisseli taşınmazdır.. Taşınmaz 5403 sayılı yasanın 8. maddesine tabidir.
Yüzölçümü : 9.115,33 m2Kıymeti : 34.455,95 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü: 12/10/2020 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 Merkez / kütahya
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TaşınmazKütahya İl, Merkez İlçe, 3105 Ada, 26 Parsel, KIRGILLI Mah., Höyük ve Tozlu Kırlar Mevkiinde,%0-2meyilli killi tınlı toprak yapısında,orta derin profilli (50-90 cm)sulama imkanı bulunmayan kuru kıraç tarım arazisi vasfında olup,keşif sırasında taşınmazların boş durumda olduğu, çevresinin tarım arazisi ile çevrili olduğ taşınmazların bulunduğu bölgede köy muhtarı ve halkının beyanlarına göre buğday, arpa, nohut, macarfigi üretimi yapıldığı en uygun münavebe sisteminin ikili olduğu 1. yıl buğday 2. yıl nohut şeklinde olduğu bilgisi alınmıştır. Ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Taşınmaz 5403 sayılı yasanın 8. maddesine tabidir.Borçlu adına tam hisselidir.
Yüzölçümü : 4.166,36 m2 Kıymeti : 15.748,85 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü : 12/10/2020 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :TaşınmazKütahya İl, Merkez İlçe, 3101 Ada, 1349 Parsel, KIRGILLI Mah., KOCAKIR Mevkiinde, %0-2meyilli killi tınlı toprak yapısında,orta derin profilli (50-90 cm)sulama imkanı bulunmayan kuru kıraç tarım arazisi vasfında olup,keşif sırasında taşınmazların boş durumda olduğu, çevresinin tarım arazisi ile çevrili olduğ taşınmazların bulunduğu bölgede köy muhtarı ve halkının beyanlarına göre buğday, arpa, nohut, macarfigi üretimi yapıldığı en uygun münavebe sisteminin ikili olduğu 1. yıl buğday 2. yıl nohut şeklinde olduğu bilgisi alınmıştır. Ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Taşınmaz 5403 sayılı yasanın 8. maddesine tabidir.Borçlu adına tam hisselidir.
Yüzölçümü : 4.358,57 m2Kıymeti : 16.475,40 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 17/09/2020 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 12/10/2020 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Kütahya İl, Merkez İlçe, 3101 Ada, 1724 Parsel, KIRGILLI Mah. KATIR UÇTU Mevkiinde, %0-2meyilli killi tınlı toprak yapısında,orta derin profilli (50-90 cm)sulama imkanı bulunmayan kuru kıraç tarım arazisi vasfında olup,keşif sırasında taşınmazların boş durumda olduğu, çevresinin tarım arazisi ile çevrili olduğ taşınmazların bulunduğu bölgede köy muhtarı ve halkının beyanlarına göre buğday, arpa, nohut, macarfigi üretimi yapıldığı en uygun münavebe sisteminin ikili olduğu 1. yıl buğday 2. yıl nohut şeklinde olduğu bilgisi alınmıştır. Ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Taşınmaz 5403 sayılı yasanın 8. maddesine tabidir.Borçlu adına tam hisselidir.
Yüzölçümü: 6.344,41 m2Kıymeti : 23.981,87 TL KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 17/09/2020 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü : 12/10/2020 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4986 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de            (BASIN-1207794)Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir