T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2019/20 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

715

T.C. KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2019/20 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1882 ada 596
parsel sayılı dört katlı betonarme konut ve arsası niteliğinde 107 m2 yüzölçümlü 2. kat 4 bağımsız
bölüm numaralı dubleks mesken olup borçlu adına tam oranda hisseli 149/418 oranında arsa paylıdır. Adresi Fatih Mah. Yenice Sok. No:5/3’dür. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat olan
yapı adasında kalmakta, önemli alan (ÖA) içerisinde ve Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. Taşınmazın alt katında 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo bulunmakta, üst katında 2 oda, 2 teras, 1 tuvalet bulunmakta olup yaklaşık net alanı 128 m2 dir. Taşınmazda odalarda
yerler laminant kaplı ıslak hacimler seramik, duvarlar alçı üzeri plastik boyadır. Taşınmaz doğalgaz
kombili ısınma sitemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 3B yapı
grubunda asansörsüz yaklaşık 4 seneliktir. Çarşı merkezine 2 km mesafede bulunmakta genel olarak yeni gelişmekte 3 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir.
Kıymeti : 200.000,00 TL KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 25/03/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 19/04/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk
Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2019/20 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (ILN01311066)
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir