T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2018/4967 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1047

T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ 2018/4967 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Söz konusu taşınmaz Kütahya İli Merkez Alayunt Mahallesi 3372 Ada 6 Parsel 154,01 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. Borçlu adına tam hisselidir. Taşınmazın üzerinde ruhsat ve iskanı bulunmayan, 1/B yapı sınıfında tek katlı inşa edilmiş 36 m² alanlı bina bulunmaktadır. Yakın çevresinde 1-2 katlı müstakil binalar ile tek hacimden oluşan tarımsal yapılar Alayunt İlk ve Orta okulu Kütahya 1. OSB yerleşkesi park ve marketler bulunmaktadır. Bölge tarımsal üretime yönelik gelişme göstermekle birlikte yakın çevresinde yer alan küçük ölçekli marketler ile il merkezinden karşılanabilmektedir.Taşınmaz belediye sınırlarıdahilinde mahalle yerleşik alanı içerisinde nazım ve uygulama imar planı dışındadır.
Kıymeti : 20.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 13/02/2019 günü 14:55 – 15:00 arası
2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 14:55 – 15:00 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4967 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Rabia YÜKSEL
İcra Müdür Yardımcısı
132580
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 11.01.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir