KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2018/181 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

968

T.C. Örnek No: 25*
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ 2018/181 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/11/2018
Madde 47- 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
” Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir ”
43 EN 252 (REHİN ALACAKLISI VEKİLİNİN TALEBİ İLE REHİNLİ MALIN TÜM MASRAF VE HARÇLAR DAHİL OLMAK ÜZERE SATIŞINA 38.500,00TL ÜZERİNDEN BAŞLATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR)
1.İhale Tarihi : 26/12/2018 günü, saat 11:20 – 11:30 arası.
2.İhale Tarihi : 17/01/2019 günü, saat 11:20 – 11:30 arası.
İhale Yeri : FUATPAŞA MAHALLESİ ESKİŞEHİR YOLU 3. KM MERKEZ/KÜTAHYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 38.500,00 1 %1 43EN252 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , RFE Tipli , 43EN252 Plakalı Renault ACSteyşınKadjar Touch 1.5 Dci 110 EDC Markalı gayri ticariaraç 27000 km’de ağır hasarlı motor aksamında ve yürüyen aksamda birçok parçanın eksik yada hasarlı olduğu, yapılan piyasa araştırmasında araçta 45000 TL ile 65000 TL arasında bir hasar söz konusu olduğu tespit edilmiştir.
(İİK m.114/1, 114/3)
Rabia YÜKSEL
İcra Müdür Yardımcısı-132580
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 22.11.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir