T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ 2018/23869 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1010

T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2018/23869 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda Kütahya İli, Merkez İlçesi, Cedit Mahallesi 157 Ada, 204 parselde arsa niteliğinde ve 709,00m2 yüzölçümlü olup borçlu adına 65/177 ( 260,37m2) oranında hisselidir.Taşınmazın tamamı değil, borçlunun hissesine denk düşen 65/177 oranındaki hissesi satılacaktır.Taşınmaz üzerinin küçük bir kısmında garaj bulunmakta olup maddi değeri yoktur.Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 1,2 km mesafededir.Kıymet takdirine konu gayrimenkul genel itibarıyla eski 2 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 1,2 km. mesafededir.Bölgede ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmamaktadır.Taşınmazın çarşı merkezine yakın olması değerini arttırıcı etken olup, tescilli esere cepheli ve şuyulu olması değerini azaltmaktadır.Taşınmazın kaydında Kütahya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 20/03/2018 tarih ve 2018/143 E. sayılı dosyasından İzaley-i Şuyu davası açıldığı yönünde şerh mevcuttur.
Adresi : Taşınmaz Cedit Mahallesinde Cihangir Sokak Ve Kobak Caddesine Cephelidir. Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 709,00 m2
İmar Durumu : İmar planında kısmen bitişik nizam 3 kat, kısmen de bitişik nizam 4 kat yapı adasında kalmakta olup şuyuludur.Tescilli esere komşu olduğundan her türlü fiziki ve inşai müdahalede Kütahya KVKBKM kararı gerekir.Etkilenme geçiş alanı ve önemli alan (Ö.A2) içerisindedir. Kütahya askeri havaalanı mania kriterlerine uyulacaktır.Mania kotu:1017-1020m’dir.
Kıymeti : 130.185,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şahıs lehine ipotekli.
1. Satış Günü : 13/12/2018 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü : 09/01/2019 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/23869 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Fatoş Meltem ÖZTÜRK
İcra Müdür Yardımcısı
120385
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 10.11.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir