T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/320 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

989

T.C.
KÜTAHYA
4. İCRA DAİRESİ
2017/320 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapuda Kütahya ili Aslanapa ilçesi Hürriyet Mahallesi 234 ada 31 parsel 3.457,45 m2 yüz ölçümlü arsa ve kerpiç ev niteliğinde olup AHMET AKTAŞ adına 6/12 oranında hisselidir. Taşınmazın adresi Aslanapa ilçesi Hürriyet Mahallesi Özdemir sokak dış kapı29’dur.taşınmaz imar planında 5m ön bahçeli 3myan bahçeli ayrık nizam 2 kat T.A.K.S:0,40,K.A.K.S:0,80 olan yapı adasında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde tek katlı ev yaklaşık 110,00 m2’dir.Tek katlı büro yaklaşık 15.00 m2dir. Ev 3 oda 1 salon olup kerpiçten yapılmıştır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyadır. Yerler tahta olup ıslak hacimler seramiktir. Büro kısmı yığma briket tuğladan yapılmıştır.Büronun içi sıvalı yerler laminantdır. Binaların toplam yaklaşık alanı 125.00 m2’dir.Binalar 2B yapı sınıfında olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.Binalar yaklaşık 30 seneliktir. Taşınmaz Aslanapa çarşı merkezine yaklaşık 570 m Kütahya il merkezine yaklaşık 45km mesafededir. Taşınmaz genel anlamda eski ve bakımsızdır. Taşınmazın değeri 6/12 payında 65.000 TL’dir.
Adresi : Aslanapa ilçesi Hürriyet Mahallesi Özdemir sokak dış kapı29’dur.
İmar Durumu : 5m ön bahçeli 3myan bahçeli ayrık nizam 2 kat T.A.K.S:0,40,K.A.K.S:0,80 olan yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti : 65.000,00 TL 6/12 oranında hissesinin değeridir.
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/10/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 07/11/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda Kütahya ili Aslanapa İlçesi Hürriyet Mahallesi 234 ada 33 parsel 2.494,56 m2 yüz ölçümlü arsa niteliğinde olup AHMET AKTAŞ adına 6/12 oranında hisselidir. Taşınmazın adresi Aslanapa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çalköy Caddesi üzerinde olup dış kapı numarası olmadığından tespit edilememiştir. Söz konusu taşınmaz imar planında bitişik nizam 4 kat olan yapı adasında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde ana cephede dükkanlar mevcut olup arka bahçe kısmında sundurma yapılmış kereste atölyesi olarak kullanılmaktadır. Dükkanların yanları mantar üretim deposu olarak kullanılmaktadır. Dükkanların yanları üretim deposu olarak kullanılmaktadır. 7 adet dükkan ve 6 adet mantar üretim deposu bulunmaktadır. Dükkanların bir kısmında kapı ve pencereleridemir doğrama bir kısmında ise alüminyum doğramadır. Dükkanlar ve depokullanılmamakta olup boştur. Dükkanların arka kısmının bir bölümünde tadilat yapılmaktadır. Sundurma kısmının çatısı ahşap üstü panel kaplamadır. Binaların toplam yaklaşık alanı 730.00 m2 dir. Binalar 2B yapı sınıfında olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Binalar yaklaşık 30 seneliktir. Taşınmaz Aslanapa çarşı merkezine yaklaşık 600 m. Kütahya il merkezine yaklaşık 45 km mesafededir. Taşınmaz genel anlamda eski ve bakımsızdır. Taşınmazın değeri 6/12 hissesi olan 90.000 TL’dir.
Adresi : Aslanapa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çalköy Caddesi üzerinde olup dış kapı numarası olmadığından tespit edilememiştir
İmar Durumu : Bitişik nizam 4 kat olan yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti : 90.000,00 TL 6/12 oranında hissesinin değeridir.
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/10/2018 günü 14:45 – 14:50 arası
2. Satış Günü : 07/11/2018 günü 14:45 – 14:50 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/320 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Mine YAMAN
İcra Müdür Yardımcısı
164276
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 03.09.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir