TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1074

T.C.
KÜTAHYA
4. İCRA DAİRESİ
2017/379 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Aslanapa İlçe, 406 Parsel, TERZİLER Mahalle, Aktaş Mevkii, kayıtlı Taşınmaz tarla vasfındadır. Taşınmazların toprak yapısı killi, tınlı hafif bünyeli ağır olmayan orta derinlikte profildedir. Sulama imkanı olmayan kıraç arazi yapısındadır. Taşınmaz köy içine uzak mesafededir. İl merkezine ortalama 55 km uzaklıktadır. Nadasa bırakılmadan her yıl ikili münavebe şeklinde ekim yapılabilir. Taşınmazın özellikleri ve kullanma amacı dikkate alındığında en uygun münavebe sisteminin buğday nohut münavebesi olduğunu sonucuna varılmıştır.
Yüzölçümü : 4.000 m2
Kıymeti : 11.920,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 09/05/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 04/06/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Aslanapa İlçe, 407 Parsel, TERZİLER Mahalle, Aktaş Mevkii, kayıtlı Taşınmaz tarla vasfındadır. Taşınmazların toprak yapısı killi, tınlı hafif bünyeli ağır olmayan orta derinlikte profildedir. Sulama imkanı olmayan kıraç arazi yapısındadır. Taşınmaz köy içine uzak mesafededir. İl merkezine ortalama 55 km uzaklıktadır. Nadasa bırakılmadan her yıl ikili münavebe şeklinde ekim yapılabilir. Taşınmazın özellikleri ve kullanma amacı dikkate alındığında en uygun münavebe sisteminin buğday nohut münavebesi olduğunu sonucuna varılmıştır.
Yüzölçümü : 4.300 m2
Kıymeti : 12.814,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 09/05/2018 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü : 04/06/2018 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Aslanapa İlçe, 249 Parsel, TERZİLER Mahalle/Köy, Karapınar Mevkiinde kayıtlı Taşınmaz tarla vasfındadır. Taşınmazların toprak yapısı killi, tınlı hafif bünyeli ağır olmayan orta derinlikte profildedir. Sulama imkanı olmayan kıraç arazi yapısındadır.İl merkezine ortalama 55 km uzaklıktadır. Nadasa bırakılmadan her yıl ikili münavebe şeklinde ekim yapılabilir. Taşınmazın özellikleri ve kullanma amacı dikkate alındığında en uygun münavebe sisteminin buğday nohut münavebesi olduğunu sonucuna varılmıştır.
Yüzölçümü : 3.400 m2
Kıymeti : 10.132,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 09/05/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 04/06/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/379 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Metin ALTUN
İcra Müdür Yardımcısı
100373
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 06.04.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir