KÜTAHYA DEFTERDARLIĞINDAN

1524
(Milli Emlak Müdürlüğü)
1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık, Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.
4- İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No  Taşınmaz No  Mahalle / Köy  Mevkii / Cd /Sk. Pafta No  Ada No    Parsel No  Yüzölçümü (m2)  Hazine Hissesi  Cinsi “İmar  Durumu” Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin Tarihi Saati
1 43010104930 Yoncalı Mahallesi Ececik 50.K.IV.a 109 11 549,00 Tam Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasında kalmaktadır 159.500,00 31.900,00 18.12.2017 09:30
2 43010117362 Mustafalar Köyü Köy Üstü j23b12d2 125 53 4.290,00 Tam Ham Toprak İmarsız 27.900,00 5.580,00 18.12.2017 09:40
3 43010113015 Kozluca Köyü Ot Yolu J24-a-10-a-2  101 1820 13.836,98 Tam Ham Toprak İmarsız 48.500,00 9.700,00 18.12.2017 09:50
4 43010113020 Kozluca Köyü Bozca Alanı J24-a-10-a-1-c 101 1923 403,07 Tam Arsa İmarsız 2.850,00 570,00 18.12.2017 10:00
5 43010113023 Kozluca Köyü Ilgın J24-a-09-c-3 101 1965 2.281,99 Tam Ham Toprak İmarsız 6.850,00 1.370,00 18.12.2017 10:10
6 43010113024 Kozluca Köyü Ilgın J24-a-09-c-2 101 1980 72,66 Tam Ham Toprak İmarsız 220,00 44,00 18.12.2017 10:20
7 43010104726 Söğüt Köyü Kumtepe 2 165 2.140,00 Tam Tarla İmarsız 10.700,00 2.140,00 18.12.2017 10:30
8 43010106024 Sekiören Köyü Aldübecik J23B02C1D 163 141 969,98 Tam Meşelik İmarsız 10.500,00 2.100,00 18.12.2017 10:40
9 43010119889 Sekiören Köyü Tuzlama J23-B-02-D-2-C 163 411 1.021,96 Tam Arsa İmarsız 13.200,00 2.640,00 18.12.2017 10:50
10 43010101921 Doğluşah Köyü Köy Altı I24-d-25-d-1-d 146 3 1.954,25 Tam Bahçeli Ahşap Okul Binası İmarsız 56.100,00 11.220,00 18.12.2017 11:00
11 43010111357 Doğluşah Köyü Köyiçi I24-d-25-d-1-a 157 700 369,11 Tam Arsa İmarsız 4.100,00 820,00 18.12.2017 11:10
12 43010111403 Doğluşah Köyü Köyiçi I24-d-24-c-2-b 181 2 9.256,51 Tam Ham Toprak İmarsız 93.000,00 18.600,00 18.12.2017 11:20
13 43010111314 Doğluşah Köyü Göbet I24-d-25-a-4 157 133 72.700,74 Tam Ham Toprak İmarsız 436.500,00 87.300,00 18.12.2017 11:30
14 43010109969 Seydi Köyü Aydoğdu I24-d-23-b-1 101 528 3.101,75 Tam Ham Toprak İmarsız 15.600,00 3.120,00 18.12.2017 11:40
15 43010119958 Seydi Köyü Köy İçi I24D23B1D 101 1108 2.000,00 Tam Arsa İmarsız 53.160,00 10.632,00 18.12.2017 11:50
16 43010110798 Sobran Köyü Kızıldere Ağzı I24-d-08-c-3 103 130 15.317,84 Tam Ham Toprak İmarsız 77.500,00 15.500,00 18.12.2017 12:00
17 43010110732 Çayca Köyü Arpalık J24-a-08-c-2 105 3 1.670,95 Tam Ham Toprak İmarsız 25.100,00 5.020,00 18.12.2017 14:00
18 43010110690 Çayca Köyü Baraka Altı J24-a-08-a-2 101 33 39.035,21 Tam Ham Toprak İmarsız 137.000,00 27.400,00 18.12.2017 14:10
19 43010112333 Sulu Köy Köy içi I23-c-07-b-1-c 166 1 368,10 Tam Arsa İmarsız 3.500,00 700,00 18.12.2017 14:20
20 43010115329 Pullar Köyü Çimencik J23-b-12-c-4 290 34 3.927,53 Tam Ham Toprak İmarsız 36.000,00 7.200,00 18.12.2017 14:30
21 43010115365 Pullar Köyü Çingen Deresi J23-b-12-c-4-c 254 35 424,06 Tam Arsa İmarsız 4.300,00 860,00 18.12.2017 14:40
22 43010115366 Pullar Köyü Çingen Deresi J23-b-12-c-4-c 254 36 426,70 Tam Arsa İmarsız 4.300,00 860,00 18.12.2017 14:50
23 43010112739 Kepez Köyü Köyiçi I23-c-16-d-2-b 117 2 604,88 Tam Ham Toprak İmarsız 6.700,00 1.340,00 18.12.2017 15:00
24 43010112759 Kepez Köyü Köyiçi I23-c-16-d-2-b 152 2 121,55 Tam Bahçe İmarsız 1.350,00 270,00 18.12.2017 15:10
25 43010119840 Kepez Köyü Köyiçi 23C16D2B 121 178 1249,19 Tam Ham Toprak İmarsız 12.500,00 2.500,00 18.12.2017 15:20
26 43010119841 Kepez Köyü Köyiçi 23C16D2B 121 177 333,65 Tam Ham Toprak İmarsız 3.350,00 670,00 18.12.2017 15:30
27 43010119842 Kepez Köyü Köyiçi 23C16D2B 121 176 855,89 Tam Ham Toprak İmarsız 8.600,00 1.720,00 18.12.2017 15:40
28 43010119843 Kepez Köyü Köyiçi 23C16D2B 121 175 1228,70 Tam Ham Toprak İmarsız 12.300,00 2.460,00 18.12.2017 15:50
29 43010100037 30 Ağustos Mahallesi 18 N I 2717 2 223,00 Tam Bahçeli Kagir Ev Bitişik nizam 2 kat yapı adasında kalmaktadır 44.600,00 8.920,00 18.12.2017 16:00
30 43010100046 30 Ağustos Mahallesi 18 N I 2717 11 236,00 Tam Bahçeli Kagir Ev Bitişik nizam 2 kat yapı adasında kalmaktadır 47.200,00 9.440,00 19.12.2017 09:30
31 43010109455 30 Ağustos Mahallesi Zeryen Altı 100 575 21 25,79 Tam Arsa Ayrık nizam 4 kat konut alanı, şuyuludur 32.500,00 6.500,00 19.12.2017 09:40
32 43010109456 30 Ağustos Mahallesi Zeryen Altı 100 575 20 36,58 Tam Arsa Ayrık nizam 4 kat konut alanı, şuyuludur 45.000,00 9.000,00 19.12.2017 09:50
33 43010112822 İshakçılar Köyü Dokurcun Kıranı I23-c-16-a-1 104 118 6150,73 Tam Ham Toprak İmarsız 49.250,00 9.850,00 19.12.2017 10:00
34 43010112852 İshakçılar Köyü Deve Alanı I23-d-20-b-2 119 18 1097,65 Tam Ham Toprak İmarsız 5.500,00 1.100,00 19.12.2017 10:10
35 43010107621 Sakaçiftliği Köyü Köyiçi J24-a-14-d-3-b 101 477 2005,39 Tam Ham Toprak İmarsız 21.100,00 4.220,00 19.12.2017 10:20
36 43010107631 Sakaçiftliği Köyü Alıçlık J24-a-14-d-2-d 101 443 4117,11 Tam Ham Toprak İmarsız 32.950,00 6.590,00 19.12.2017 10:30
37 43010107817 Göçeri Köyü Kaleönü J24-b-21-c-1-a 101 872 375,00 Tam Arsa İmarsız 5.250,00 1.050,00 19.12.2017 10:40
38 43010107857 Göçeri Köyü Kaleönü J24-b-21-c-1-a 101 873 375,00 Tam Arsa İmarsız 5.250,00 1.050,00 19.12.2017 10:50
39 43010112151 Darıca Köyü Fatma Pınarı I23-c-13-a-2-d 109 39 2307,74 Tam Ham Toprak İmarsız 30.050,00 6.010,00 19.12.2017 11:00
40 43010114387 Kirazpınar Mahallesi J23-B-04-A-4 109 2 5.599,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 Kat Konut alanı 1.960.000,00 392.000,00 19.12.2017 11:10
41 43010107573 Elmalı Köyü Köyiçi J24-c-11-a-3-b 101 932 1.140,75 Tam Arsa İmarsız 11.450,00 2.290,00 19.12.2017 11:20
42 43010107601 Elmalı Köyü Köyiçi J24-c-11-a-3-b 101 972 1.187,16 Tam Arsa İmarsız 11.900,00 2.380,00 19.12.2017 11:30
43 43010108945 Ahiler Köyü Köyiçi J24-a-25-c-4-b 138 747 827,62 Tam Arsa İmarsız 15.120,00 3.024,00 19.12.2017 11:40
44 43010103608 Karacaören Köyü Karıncalık 05-a 123 213 10.477,80 Tam Ham Toprak İmarsız 31.450,00 6.290,00 19.12.2017 11:50
45 43010113173 Fındık Köyü Kökelik I24-d-20-a-1 101 104 15.579,54 Tam Ham Toprak İmarsız 49.950,00 9.990,00 19.12.2017 12:00
46 43010111033 Işıkkara Köyü Aşağı Çayır I24-d-12-d-4 128 52 2.302,99 Tam Tarla İmarsız 8.100,00 1.620,00 19.12.2017 14:00
47 43010101536 Köprüören Köyü Çıngal Tepe I23-d-25-c-1 186 28 14.727,00 Tam Tarla İmarsız 324.000,00 64.800,00 19.12.2017 14:10
48 43010101548 Köprüören Köyü Sazkıran I23-d-25-c-1 179 6 16.227,00 Tam Tarla İmarsız 357.000,00 71.400,00 19.12.2017 14:20
49 43010107775 Akoluk Köyü Koca Yatak J24-b-16-d 101 1511 1.202,87 Tam Ham Toprak İmarsız 4.850,00 970,00 19.12.2017 14:30
50 43010107779 Akoluk Köyü Semet J24-b-16-d 101 1449 4.267,58 Tam Ham Toprak İmarsız 17.100,00 3.420,00 19.12.2017 14:40
51 43010107780 Akoluk Köyü Semet J24-b-16-d 101 1429 3.923,28 Tam Ham Toprak İmarsız 15.700,00 3.140,00 19.12.2017 14:50
52 43010108333 Ovacık Köyü Kuzin J24-c-04-d-2 118 4 1.987,53 Tam Ham Toprak İmarsız 5.500,00 1.100,00 19.12.2017 15:00
53 43010108874 Muhatboğazı Köyü Köklük J24-a-19-b-2-b 101 341 147,13 Tam Tarla İmarsız 850,00 170,00 19.12.2017 15:10
54 43010119965 Gövem Köyü Kapı Tarla J23B18C3CB 174 48 3.500,00 Tam Ham Toprak İmarsız 29.750,00 5.950,00 19.12.2017 15:20
55 43010100493 Maltepe Mahallesi 19M3 2708 1 118,00 5/118 Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 2 Kat 1.250,00 250,00 19.12.2017 15:30
56 43010100496 Maltepe Mahallesi 19M3 2709 4 115,00 22/115 Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 2 Kat 5.500,00 1.100,00 19.12.2017 15:40
57 43010100506 Maltepe Mahallesi 18M2 2711 3 127,00 38//127 Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 2 Kat 9.500,00 1.900,00 19.12.2017 15:50
58 43010100507 Maltepe Mahallesi 18M2 2711 4 132,00 27/132 Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 2 Kat 6.750,00 1.350,00 19.12.2017 16:00
59 43010100517 Maltepe Mahallesi 18M2 2712 2 136,00 49/136 Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 2 Kat 12.250,00 2.450,00 20.12.2017 09:30
60 43010119547 Parmakören Mahallesi 4413 5 2.907,27 Tam Arsa Ayrık nizam 4 kat yapı adasındadır. 1.076.000,00 215.200,00 20.12.2017 09:40
61 43010119814 Çalca Mahallesi J24A01C1B 4439 12 5.444,63 Tam Arsa 2 kat küçük sanayi alanı, bir kısmı yapı yasaklı alan 1.634.000,00 326.800,00 20.12.2017 09:50
62 43010105487 Evliya Çelebi Mahallesi Aydınlıkevler Cd. 19 K II 2769 33 44,00 Tam Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 3 Kat yapı adasındadır. 7.920,00 1.584,00 20.12.2017 10:00
63 43010105440 Evliya Çelebi Mahallesi Aydınlıkevler Cd. 19 L I 2758 8 343,00 Tam Arsa Önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyecek alanlar (II) içerisinde bitişik Nizam 2 Kat yapı adasındadır. 82.350,00 16.470,00 20.12.2017 10:10
64 43010109314 Karaöz Köyü Kayıklık I23-c-24-c-3 104 323 1.612,41 Tam Ham Toprak İmarsız 50.600,00 10.120,00 20.12.2017 10:20
65 43010113126 Uluköy Köyü Kızıl Kumluk J24-a-03-c-2 126 51 45.825,84 Tam Tarla İmarsız 218.000,00 43.600,00 20.12.2017 10:30
66 43010113055 Uluköy Köyü Kiraz Çayırı J24-a-03-b-2 113 148 3.214,05 Tam Ham Toprak İmarsız 16.100,00 3.220,00 20.12.2017 10:40
67 43010106052 Turgutllar Köyü Kabaklı İ24D21D4 129 236 2.960,21 Tam Ham Toprak İmarsız 29.650,00 5.930,00 20.12.2017 10:50
68 43010106086 Turgutllar Köyü Mantarlık J23B05B1 133 390 1.461,86 Tam Ham Toprak İmarsız 22.000,00 4.400,00 20.12.2017 11:00
69 43010106090 Turgutllar Köyü Kurbanlık İ23C25C3 136 42 307,91 Tam Ham Toprak İmarsız 4.650,00 930,00 20.12.2017 11:10
70 43010106093 Turgutllar Köyü Güd. Ahl. Dibi İ23C25C3 137 8 743,44 Tam Ham Toprak İmarsız 11.200,00 2.240,00 20.12.2017 11:20
71 43010116070 Turgutllar Köyü Derince Dere İ23C25C3 115 844 1.278,42 Tam Tarla İmarsız 12.800,00 2.560,00 20.12.2017 11:30
72 43010119873 Çubukiçi Köyü 2 638 351,35 Tam Arsa İmarsız 9.000,00 1.800,00 20.12.2017 11:40

KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 04.12.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir