Bölgeye Zafer-İN operasyonu

1592

Merkezi Kütahya’da bulunan ve Afyonkarahisar, Manisa, Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA) yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Zafer-İN Operasyonu Eğitimleri ile işveren ve çalışanların mesleki beceri seviyelerini ve hizmet sunma kalitelerini arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Nayir, kentteki bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, bölgesel programların, az gelişmiş bölgelerin istihdam düzeyi ve rekabet güçlerinin artırılması yoluyla bölgeler arası ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını amaçladığını söyledi.

Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde yürütülen çalışmalar ve programların en büyük önceliğinin kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi ve KOBİ’lerin desteklenmesi olduğuna dikkat çeken Nayir, şöyle konuştu: “KOBİ’ler değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlama yetenekleri, dinamik, yenilikçi ve esnek üretim yapıları nedeniyle, bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Ülkemizdeki ihracatın yüzde 55’i KOBİ’ler tarafından sağlanmaktadır. KOBİ’ler ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımına katkıda bulunur, bölgelerin kendi potansiyeli içinde kalkınmasına temel oluştururlar. Küresel rekabetin yoğunlaştığı ve teknolojik değişimin hız kazandığı bir dönemde KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi elzemdir. Nitelikli iş gücü eksikliği, KOBİ’lerin ekonomik olarak büyümelerinin önündeki en büyük engeldir. Başarıya ulaşmak için, KOBİ’lerin kurumsal yapıya kavuşmaları çok önemlidir. Kurumsal yapının itici gücü şüphesiz iş sahiplerinin gereken vizyona sahip olmaları, hem kendilerini hem de çalışanlarını iş hayatındaki rekabet ortamına hazır hâle getirmeleridir. KOBİ’lerin elinde insan kaynağı, sermaye, makine ve zaman olarak kısıtlı kaynaklar bulunduğundan, kaliteli iş gücü ve güçlü yönetim becerileri büyük önem taşır.”

Zafer Kalkınma Ajansımızın faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nde toplam 57 bin 528 aktif KOBİ’nin bulunduğunu ve 360 bin 153 kişinin sigortalı olarak KOBİ’lerde çalıştığını ifade eden Nayir, “KOBİ’lerin küresel ölçekte rekabet edebilirliklerini desteklemek, KOBİ’lere yönelik iş destek hizmetleri sağlamak, insan kaynağı verimliliğini yükseltmek, istihdamın niteliğini ve çalışanlar arasında etkileşim ve eşgüdümü arttırmak, KOBİ’lerin sürdürülebilirliklerini sağlamak Zafer-İN Operasyonu’nun temel amacıdır. Bu aynı zamanda, TR33 Bölgesi’nde girişimciliğin kurumsallaşmasına destek olarak 21. yüzyıl koşullarına ayak uydurmasına destek olmak anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, insan kaynağına yatırım yapan işletmelerin yarattığı enerjiyle TR33 Bölgesi’nde daha canlı bir ekonomik hayat yaratmak demektir. Bugüne kadar toplam süresi 20 ay olan projemizin 16 ayını tamamlayarak sona yaklaşmış durumdayız. Projenin başladığı günden bugüne birçok faaliyet yürüttük, önemli mesafeler kat ettik. Projenin var olma nedeni, Zafer Kalkınma Ajansımız bünyesinde bir İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezini faaliyete sokarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bunun için 29 Nisan 2016’da Afyonkarahisar’da düzenlenen İmza Seremonisi ile TR33 Bölgesi’ndeki Üniversiteler, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sendikalardan oluşan toplam 44 kurum tarafından Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezimizi, BİGEM’i kurmuş ve faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Operasyon kapsamında KOBİ işverenleri ve çalışanları ile kamu kurumu personelleri için eğitimler Şubat 2017’de başlamış olup Temmuz 2017’ye kadar sürecektir” diye konuştu.

Zafer-İN Operasyonu Eğitimleri ile işveren ve çalışanların mesleki beceri seviyelerini ve hizmet sunma kalitelerini arttırmayı hedeflediklerini de kaydeden Nayir, “TR33 Bölgesi illeri ve ilçelerinde, eğitimlere ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı, katılımcılardan eğitimlere ilişkin başvuru taleplerinin alındığı, toplam 26 tane Bilgilendirme ve Farkındalık Artırma Toplantısı düzenlenmiş olup Kütahya’daki toplantı benim başkanlığımda gerçekleşti. Zafer-İN Operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde TR33 Bölgesi’ndeki üniversitelerde öğrencilerin, sanayicilerin ve akademisyenlerin katılımıyla üniversite konferansları gerçekleştirildi. 11 Mayıs’ta Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen Çini ve Seramik Sektöründe Nitelikli İş Gücü Konferansı’nda akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve sektörden değerli sanatçılarımız ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Operasyonun Bölge’miz ve ülkemiz için faydalı olmasını diler, katılımınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ajansın ve yürütülen Zafer İn projesinin tanıtım filminin de gösterildiği toplantıda ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı da bir sunum yaptı.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir