Bireysel Sulama Sistemlerine Yüzde 50 Hibe Desteği

875

Kütahya İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı bireysel sulama sistemleri hibe başvurularının başladığı belirtilerek, 01 Mart 2019 tarihinde sona ereceği bildirildi.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanların üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim ile kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan, bireysel sulama sistemine Bakanlık tarafından verilecek olan yüzde 50 hibe desteği için başvurular başladı.
Belirlenen yedi farklı modern bireysel sulama makine ve ekipman sistemleri hibe programından faydalanmak isteyen yatırımcılar, 01 Mart 2019 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvuru yapabilecekler.
Tarımsal sulamanın önemini ve mevcut su kaynaklarımızın doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, “Suyu toprakla buluştururken en ekonomik, randımanı en yüksek ve tekniğine en uygun sulama sistemi seçilmelidir ki hem su tüketimi bilinçli yapılsın hem de yüksek verim artışı sağlanabilsin” dedi.
Tüketilebilen su kaynaklarının büyük bir kısmının tarımsal sulamada kullanılmakta olduğunu söyleyen İl Müdürü Kurt, uygun sistemlerin kullanılmasıyla oluşacak kayıpların en aza indirgenmesi gerektiğini belirterek, hem çiftçinin hem de ülkemizin kazançlı çıkabilmesi adına yatırımcıların desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgelerine sahip, tebliğ kapsamında başvuruları kabul edilenlere, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarının 1.000.000.-TL’yi geçemeyeceği, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısmın yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacağı ifade edildi.
Bireysel sulama sistemlerine başvurular 01 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek olup, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya Center Pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi ve güneş enerjili sulama sistemleri hibe kapsamı içerisinde yer alıyor.
RAMAZAN DOĞAN
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir