T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2017/109 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

981

T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/109 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Gaybiefendi Mahallesi 2000 ada 11 parsel sayılı bahçeli ev niteliğinde olup borçlu adına tam hisselidir. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmakta, Kütahya Askeri Havaalanı Mania Planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacak, mania kotu:967-967 m dir. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alanlarda kalmaktadır. Taşınmazın açık adresi Gaybiefendi Mah. Hasan Tahsin Sok. No:30 Kütahya dır. Şehir merkezine, çinili vazoya, belediye parsı ve valilik binalarına yaklaşık 1,5 km mesafededir. Taşınmaz bodrum kat, zemin kat, birinci kat ve teras kattan oluşmakta, taban alanı yaklaşık 80 m2, binanın toplam inşaat alanı 260 m2 dir. Zemin kat ve 1. katta oturan bulunmakta her katta 2 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo ve 1 wc bulunmaktadır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyalı olup camlar pvc doğramadır. Isınma sistemi kombili doğalgaz olup binada asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz yol, su, elektrik, telefon, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 225.570,00 TL KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü : 02/10/2018 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/109 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Kıvanç KILIÇ
İcra Müdür Yardımcısı
93808
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 03.08.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir