T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2017/109 TLMT. DÜZELTME İLANI

905

T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/109 TLMT.
DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüzce hazırlanan 12/07/2018 tarihli gayrımenkul satış ilanı ile borçlu adına kayıtlı olan Kütahya ili Gaybiefendi Mahallesi 2000 ada 11 parsel sayılı bahçeli ev niteliğinde bulunan taşınmazın KDV oranının %8 olduğu belirtilmiş ise de, KDV Kanunu’nun 17/4-L maddesi gereğince satışın KDV’den istasna olduğunun anlaşılması sebebiyle belirtilen madde gereğince satışın KDV’den istasna olduğu,
Ayrıca taşınmazın toplam inşaat alanının 260 m2 olup tapuda yer alanyüzölçümünün 120 m2 olduğu ilan olunur.
Kıvanç KILIÇ
İcra Müdür Yardımcısı
93808
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 03.08.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir