TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1076

T.C.
KÜTAHYA
4. İCRA DAİRESİ
2018/24 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili Merkez Gaybiefendi Mahallesi 2118 Ada,13 Parselde kayıtlı Bahçeli kagir ev niteliğinde olup,109,00 M2 Yüzölçümü Borçlu adına tam Hisselidir,Taşınmazın adresiGaybiefendi MahallesiŞahingil Sokak Dışkapı No:35 dir,sözkonusu taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 Kat,yapı adasında olup,6306 Sayılı kanun kapsamında riskli alanlarda kalmaktadır, Taşınmazın imar affı ruhsatı bulunmaktadır,taşınmazın kat itifakı bulunmamaktadır,tüm dairelerin kıymet takdiri yapılmıştır,Taşınmaz üzerinde bodrum üzerinde üç katlı bina mevcuttur,binada birbirinden bağımsıaz üçadet daire bulunmaktadır,binada pencereler, pvc doğramadır,Daide giriş kapıları ahşap kapıdır, dışcephe yalıtımı yapılmamıştır,Taşınmazda duvarlar sıva üzeri Plastik boyalıdır,Taşınmazda bodrum kat,depo diğer katlar mesken olarak kullanılmaktadır,Taşınmaz 3A Yapı gurubunda olap yaklaşık 400,00 M2 dir,Taşınmaz soba ile ısınmakta olup, konbisi bulunmamaktadır,taşınmaz ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.taşınmaz eski olması değerini düşürmektedir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 15/08/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
RecepÖZYILMAZ
İcra Müdür Yardımcısı
29048
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 14.06.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir