İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1073

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1. Belediyemize tahditli aşağıdaki listede belirtilen -15- adet “S” otobüs plakasının satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 12.Haziran.2018 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:5

2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

2.1. Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2. Vadeli Ödemelerde : İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle ugulanacaktır.
Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra: kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

3. K.D.V VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS, HK. :

3.1. Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4.2. Adli makamlardan alınmış (son 3 ay) Sabıka Kaydı.
4.3. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
4.4 Noter tasdikli imza sirküsü (istekli şirket ise istenilecektir.)
4.5. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı.
4.6. SGK ve Vergi Dairesi’nden vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı.
4.7. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
4.8. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
4.9. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü.
4.10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.
4.11. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz)
İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale günü saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

S. Plaka Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Saati
1 43 S 0517 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:00
2 43 S 0518 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:03
3 43 S 0521 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:06
4 43 S 0522 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:09
5 43 S 0523 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:12
6 43 S 0524 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:15
7 43 S 0525 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:18
8 43 S 0526 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:21
9 43 S 0527 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:24
10 43 S 0528 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:27
11 43 S 0529 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:30
12 43 S 0530 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:33
13 43 S 0531 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:36
14 43 S 0532 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:39
15 43 S 0533 49.500,00 TL + KDV 1.485,00 TL 14:42

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak müdürlüğü Gayrimenkul ihale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 07.06.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir