Sosyolog Özkul Kudüs’ün çocuk kahramanlarını anlattı

1179

Kütahya’da, İHH İnsani Yardım Derneği Genç İHH Başkanlığınca düzenlenen Özgür Kudüs Söyleşilerinde Sosyolog/Yazar Aliye Özkul, “Kudüs’ün/ Kenan’ın Çocukları/Kahramanları”nı anlattı.
Özkul, dernek binasında gerçekleştirilen söyleşide yaptığı konuşmada, gençlerin önünde rol model olarak kendi kültürümüz içinden kahraman modellerin olmadığını, bunun yerine görsel medyanın ve sinemanın gençlerin önüne sadece dış görüntüsünün albenisi ve sadece güçlü olma özelliği ile dikkat çeken çoğunlukla dişiliği ve erilliği meydana çıkaran, ahlaki olarak herhangi bir erdemi olmayan, hatta hırsızlık, yalan söylemek, öldürmek gibi kötü eylemleri estetik biçimde sunulan kurgu karakterlerin çıkarıldığını ifade etti.
Hem gençlerin hem de tüm insanlar için erdem, ahlakilik ve cesaret açısından önemli tavırlar sergilemiş olan kimi karakterlerin tanınmasının önemli olduğunu dile getiren Özkul, şöyle konuştu: “Özgür Kudüs üzerine düşündüğümüz şu günlerde, yolu Kudüs’ten, Kenan ilinden / Fenikelilerin ülkesinden geçmiş önemli bazı çocukların üzerinden geçerek, Bereketli Hilal’in kaybolan ruhunu anlayabilme imkanı yakalanabilecektir. Kardeşlerinin kıskançlığı nedeniyle, kardeşleri tarafında Kenan ilinde kuyuya atılan, köle olarak satılan, evin sahibesi tarafından ahlaksız bir teklifle karşılaşan ve iffetini korumak pahasına zindanda yıllarını geçiren, Allah’ın yardımıyla, bilgisi ve aklıyla zindandayken kralın takdirini kazanarak önemli bir devlet adamına dönüşen, Allah’ın dinini ve ahlaki duruşunu insanlara gösteren Hz. Yusuf’un, daha doğmandan önce yaşam tehlikesiyle karşı karşıya kalan, kendi kavminin bebeklerini katliamdan geçiren Firavun’un evinde hem kendi annesi hem de Hz. Asiyye’nin sevgisiyle büyüyen, Tevhit inancıyla karşı çok tanrılı inancın yaygın olduğu dönem de en önemli kafa tutan, İsrail oğullarını Firavun’un zulmünden kurtaran Hz. Musa, Süleyman Mabedinde sadece Yahudi Din adamlarına aittir, hele kadınların mabette hiç yeri yoktur denilen bir zaman da, hahamların negatif tutumlarına rağmen mabedin hizmetkarı olarak yetişen bilge bir kız olan Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem, 10 yaşındayken yaptığı bir konuşmada 2000’li yıllar için en büyük hayalinin dünyadaki açlığı bitirmek olduğunu söyleyen ve 24 yaşına geldiğinde bir barış gönüllüsü olarak geldiği Filistin’de, bir Filistinli doktorun evinin yıkılmasını engellemek için canlı kalkan olan ve İsrail’in yıkım için görevlendirdiği bir buldozerin altında kalarak hayatını kaybeden Rachel Corrie, anne babası Nazi toplama kamplarında kalmış olan ve bütün akademisyenliği süresince Siyonizme karşı mücadele etmiş, Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı muameleler konusunda İsrail devletinin ezberlerine karşı kafa tutan Norman G. Finkelstein, Filistin direnişinin sembolü olan, yurtlarından edilerek hep mülteci olarak yaşamak zorunda kalan Filistinli çocukları temsilen çizilmiş olan arkası dönük çocuk Hanzala karakterini çizmiş olan Naci El-Ali gibi farklı zamanlarda farklı şekillerde ortaya çıkmış ve hak olanı söylemek için çocukça yüreğin, cesurca ortaya koyan şahsiyetler, coğrafyamızın sahne olduğu nice cesur yürekten bir kaçıdır sadece.”
RAMAZAN DOĞAN
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir