KAMULAŞTIRMA İLANI

1297

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/353 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez
MEVKİİ : Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mah. Ragıp Gümüşpala Cad.
PAFTA NO : 18.O.4
ADA NO : 1082
PARSEL NO : 15
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 95,00 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 72,36 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail SARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KÜTAHYA BELEDİYESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı Kütahya Belediyesi Belediye Başkanlığı vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP;
1) 2942 sk. 14.m. gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Kütahya Belediye Başkanlığına HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Kütahya Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,
4) Kamuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği,
5) Duruşma gününün 13/03/2018 günü saat 09.30 dan itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarıdna yürütüleceği 2942 sk. değişik 10.m. gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 21.02.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir