ZEKA’dan 30 milyon lira bütçeli destek programı

1448

Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar ve Uşak’ı kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında, toplam bütçesi 30 milyon lira olan iki yeni mali destek programı ilan edildi.

ZEKA’dan yapılan açıklamaya göre, 15 milyon lira bütçeli Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) kapsamında, imalat sanayisinde faaliyet göstermekte olan KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon, bilgi-teknoloji transferi, uluslararasılaşma ve markalaşmaya yönelik projelerine 400 bin ila 800 bin lira arasında hibe desteği verilecek.

15 milyon lira bütçeli Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) kapsamında ise kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki alt yapı projelerine 500 bin ila 1 milyon 200 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak.

Özel sektöre yönelik hazırlanan GEKOP kapsamında TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin gelişiminin hızlandırılması ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup 15 milyon lira hibe dağıtılacak.

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ÇEDEP kapsamında ise TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için atık yönetim altyapısının geliştirilmesi, enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanması amaçlanmakta olup 15 milyon lira hibe verilecek.

ÇEDEP kapsamında kamu kurumları, belediyeler, il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projeleri desteklenecek.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir