İLAN

1259

T.C. KÜTAHYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/737 Esas
KÜTAHYA ili, MERKEZ ilçesi, KIZILCAÖREN mah/köy 112 Cilt, 27 Aile sıra no 25 sırada nüfusa kayıtlı 20/07/1963 tarihinde vefat eden müteveffa RİFAT KERÇEK’nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK’nun 612.nci maddesi gereğince terekenin iflas hükemlerine göre tasfiyesine ve re’sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 13.11.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir