Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi göç alırken, bin 877 kişi göç verdi

899

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayımlanan yıllık göç akış istatistiklerinde 2018 yılında yurtdışından Kütahya’ya göç eden 3 bin 342 kişiden, 662 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 680 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.
Türkiye’de ikamet eden nüfusun vatandaşlık ve doğum ülkesine göre dağılımı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yıllık olarak üretilmektedir. Bununla birlikte, idari kayıtlardan elde edilen istatistiklerin geliştirilmesi kapsamında mevcut kayıtlar üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, yıllık göç akış istatistikleri olarak tanımlanan yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göç bilgisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Aralık tarihi referans alınarak idari kayıtlara dayalı olarak üretildi.
2018 yılında yurtdışından Ege Bölgesine göç eden 43 bin 885 kişiden, 14 bin 662 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 29 bin 223 kişi yabancı uyrukludur. Ege Bölgesinden yurtdışına göç eden 31 bin 952 kişiden ise 14 bin 343 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 17 bin 609 kişi yabancı uyrukludur. Ege Bölgesi’nde uluslararası net göçün en yüksek olduğu il 2 bin 482 kişi ile Afyonkarahisar olurken, en düşük olduğu il -7 kişi ile Uşak olmuştur.
2018 yılında yurtdışından Kütahya’ya göç eden 3 bin 342 kişiden, 662 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 2 bin 680 kişi yabancı uyrukludur. Kütahya’dan yurtdışına göç eden bin 877 kişiden ise 407 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken bin 470 kişi yabancı uyrukludur. Kütahya, yurtdışından aldığı göç itibariyle Türkiye’de 31., Ege Bölgesinde 6., yurtdışına verdiği göç itibariyle 33., Ege Bölgesinde 7. il konumundadır.
Uluslararası alanda her geçen gün daha da önem kazanan göç olgusunun ekonomik, siyasi, demografik, sosyal ve kültürel etkileri bulunmaktadır. Demografi alanında yürütülen çalışmalarda, ulusal ve yerel düzeyde sosyo-ekonomik plan ve politikaların belirlenmesi ile göç yönetiminde yıllık göç akış istatistikleri önemli bir yere sahiptir.
Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %23,8 artarak 577 bin 457 kişi olmuştur. Bu nüfusun %52,7’sini erkek, %47,3’ünü ise kadın nüfus oluşturmuştur. Türkiye’ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 466 bin 890’ını yabancı uyruklu nüfus oluşturuyor.
Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %27,7 artarak 323 bin 918 olmuştur. Bu nüfusun %53,3’ünü erkek, %46,7’sini ise kadın nüfus oluşturmuştur. Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740’ı T.C. vatandaşı iken 187 bin 178’ini yabancı uyruklu nüfus oluşturuyor.
Türkiye’ye 2018 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %11,9 ile 25-29 yaş grubu olduğu görülmüştür. Bu yaş grubunu %11,5 ile 20-24 ve %10,3 ile 30-34 yaş grubu izlemiştir. Diğer yandan Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15,7 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görülmüştür. Bu yaş grubunu %13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu izliyor.
Yurtdışından Türkiye’ye göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; en fazla göç alan ilk 5 il sırasıyla 201 bin 957 kişi ile İstanbul, 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir olmuştur. Yurtdışından en az göç alan 5 il ise sırasıyla 128 kişi ile Ardahan, 176 kişi ile Bitlis, 259 kişi ile Muş, 319 kişi ile Bingöl ve 327 kişi ile Tunceli oldu.
Türkiye’den yurtdışına göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında, en fazla göç veren ilk 5 il sırasıyla 113 bin 430 kişi ile İstanbul, 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir olmuştur. Yurtdışına en az göç veren 5 il ise sırasıyla 125 kişi ile Ardahan, 171 kişi ile Bitlis, 191 kişi ile Artvin, 197 kişi ile Kilis ve 215 kişi ile Siirt oldu.
MUSTAFA DEMİRBAŞ
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir