T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İLAN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

1023

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İLAN
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saate göre ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde ( CUMHURİYET MAHALLESİ HAYMANA CAD. NO:26) satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a. Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi);
b. Tebligat için yasal yerleşim yerinden farklı bir adres bildireceklerin bunun için Türkiye’de adres göstermeleri,
c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaresını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk bankası Kütahya Merkez Şubesi (TR96 0001 2009 5270 0006 0000 44) IBAN nolu hesabına yatırılması ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz olması gerekir.)
d. Nüfus Cüzdan fotokopisi, gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sikülerini ve vekaletnameyi vermelidirler.
e. İhale dökümanın satın aldığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi TR96 0001 2009 5270 0006 0000 44) IBAN nolu kurumumuz banka hesabına döküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
f. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler yada kamuya ait kantin, büfe veya açık alan işletmeciliği yaptığına dair ilgili kurumdan onaylı belgeleri ihale dosyasına koyacaklardır.
h. Teklifler İhale saaitinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
k. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 08.12.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir