T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

1215

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/164 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Aslanapa İlçesi Hürriyet Mah.
MEVKİİ : Sarıharman
PAFTA NO : J23-C-03-C-4
ADA NO : 238
PARSEL NO : 2
VASFI : Harman Yeri
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.334,91 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 102,59 m2
M2 BEDELİ : 4,00 TL/M2 (TOPLAM:410,36 TL)
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖMER KARAA, RÜŞTÜ KARAA, FEHMİ ISPARTALIGİL, BİNNAZ ALTINBAŞ, AYŞE FİTNAT TARHAN, AHMET NAİM ERBAY, ŞEHİME ERBAY, MUAZZEZ ERBAY, MUSTAFA ŞEVKİ ERBAY, EMİNE SEFA ERBAY mirasçıları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ASLANAPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı Aslanapa Belediye Başkanlığı vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP;
1) 2942 sk. 14.m.gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Aslanapa Belediye Başkanlığına HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Aslanapa Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,
4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği,
5) Duruşma gününün 20/09/2018 günü saat 09.45 den itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik 10.m. gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Hakim 104849
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 06.08.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir