T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2018/1412 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1028

T.C.
KÜTAHYA
4. İCRA DAİRESİ
2018/1412 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, Söz konusu taşınmaz tapuda Yıldırım Beyazıt Mah. 557 Ada 25 Parsel Bahçeli bodrumu bulunan 4’er katlı 4 bloklu kargir bina niteliğinde 4224,30 m2 yüzölçümlü olup A blok 3. kat bağımsız bölüm numarası 16 olan dublex mesken Mehmet Akpınar adına tam oranında hisseli 1072/56992 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yıldırım beyazıt mahallesi akif sokak dış kapı no:23 İç kapı no:16’dır. Taşınmaz imar planında 5m ön bahçeli ayrık nizam 4 kat TAKS:0,40 olan yapı adasında kalmaktadır.Önemli olan (ÖA-1) içerisindedir.Kütahya Askeri Hava Alanı mania planı kriterlerine uyulacaktır.Mania kotu:967-967 metredir.Pencelereler Pvc doğrama daire giriş kapısı çeliktir.Duvarlar alçı sıvı üzeri plastik boyadır.Yerler odalarda laminant kaplı salonda parke kaplı, ıslak hacimler ve mutfakta seramik kaplıdır.Taşınmazda alt katta 2 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo ve 1 tuvalet bulunmaktadır.Üst katta 2 oda 1 banyo ve 1 teras olup yaklaşık net alanı 175m2’dir.Kaloriferli merkezi ısınma sistemiyle ısınmakta olup, taşınmaz ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.Taşınmaz 3b yapı grubunda asansörsüz olup yaklaşık 20 seneliktir.Taşınmaz konumu çarşı merkezine yakın olması sebebiyle taşınmazı değerli kılmaktadır.Değeri 260.000,00 TL’dir.NOT : Taşınmazın KDV oranı ;18/05/2018 tarih ve2018/11750 sayılı kararnamenin eki4. maddede 24/12/2017 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mal ve Hizmetlere uygulacak uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın 3.geçici maddesinde yer alan ‘konutların’ ibaresinin ‘konutlar ve işyerleri’ şeklinde değiştirilmesi sebebiyle, KDV oranı %8 olarak belirlenmiş olup, 18/05/2018 tarihinden 31/10/2018 tarihine kadar KDV oranı%8 olup iş bu taşınmaz ihalesi için de KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. Ancak ihalenin 31/10/2018 tarihinden sonra kesinleşmesi halinde KDV oranı %18 olarak tahsil edilecektir.
Adresi : Yıldırım beyazıt mahallesi akif sokak dış kapı no:23 İç kapı no:16
Yüzölçümü : 175m2
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %8 Ancak ihalenin 31/10/2018 tarihinden sonra kesinleşmesi halinde KDV oranı %18 olarak tahsil edilecektir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 02/10/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1412 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Mine YAMAN
İcra Müdür Yardımcısı
164276
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 31.07.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir