İLAN

1424

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların işletilmek üzere yıllığına (Listede 3 ve 4 sıra nolu taşınmazlar 31.12.2020 ye kadar 17 sıra nolu taşınmaz -1- yıllığına ) kiraya verilmesi işi. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 01 Şubat 2018 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat 6
S. Taşınmaz Mevkii Aylık Geçici Özel Geçici İhale
Muhammen Teminat Teminat Saati
Bedel
(KDV Hariç)
1 75. Yıl Mh.Naime Öniz Sk Düğün Salonu Altı 500.00 TL 550.00 TL 1.000,00 TL 14:00
Bodrum Kat Dükkan 924 M2
2 Maltepe Mh Sosyo Kültürel Merkezi altı Zemin 200,00 TL 220,00 TL 500,00 TL 14:03
Kat işyeri
3 Akkent Mh Sosyo Kültürel Merkezi Düğün Salonu 2.750,00 TL 3.000,00 TL 5.000,00 TL 14:06
4 Kent Park Sentetik Buz Pisti Kafeterya- 2.000,00 TL 2.200,00 TL 3.000,00 TL 14:09
Çay Bahçesi – WC
5 Okmeydanı Mh Sosyo Kültürel Merkezi Altı İşyeri 300,00 TL 330,00 TL 500,00 TL 14:12
6 DPÜ E.Çelebi Hastanesi Karşısı Yurt Tesisleri 870,00 TL 950,00 TL 1.000,00 TL 14:15
Zemin Kat 2 Nolu İşyeri (41 m2)
7 DPÜ E.Çelebi Hastanesi Karşısı Yurt Tesisleri 870,00 TL 950,00 TL 1.000,00 TL 14:18
Zemin Kat 4 Nolu İşyeri (52 m2)
8 DPÜ E.Çelebi Hastanesi Karşısı Yurt Tesisleri 870,00 TL 950,00 TL 1.000,00 TL 14:21
Zemin Kat 5 Nolu İşyeri (38 m2)
9 DPÜ E.Çelebi Hastanesi Karşısı Yurt Tesisleri 870,00 TL 950,00 TL 1.000,00 TL 14:24
Zemin Kat 7 Nolu İşyeri (33 m2)
10 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 28 Nolu Yazıhane 160,00 TL 200,00 TL 600,00 TL 14:27
(Zemin 17,02 M2 + Asma Kat 10,04 M2)
11 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 37 Nolu Yazıhane 160,00 TL 200,00 TL 600,00 TL 14:30
(Zemin 17,02 M2 + Asma Kat 10,04 M2)
12 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 40 Nolu Yazıhane 160,00 TL 200,00 TL 600,00 TL 14:33
(Zemin 17,02 M2 + Asma Kat 10,04 M2)
13 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 5 Nolu Dükkan 110,00 TL 150,00 TL 500,00 TL 14:36
14 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 8 Nolu Dükkan 110,00 TL 150,00 TL 500,00 TL 14:39
15 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan 24 Nolu Dükkan 110,00 TL 150,00 TL 500,00 TL 14:42
16 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan 28 Nolu Dükkan 110,00 TL 150,00 TL 500,00 TL 14:45
17 Çalca Mh 2530 Parsel 6 Bağımsız Bölüm Numaralı 2.500,00 TL 1.000,00 TL 2.000,00 TL 14:48
İşyeri (Eskişehir Yolu Üzeri 8, Km Cemile Gül
El Sanatları Dükkanı Yanı)
İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları)
a. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi
c. 2886 Sayılı Kanuna göre her hangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı
d. Vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge
e. Prim borcu bulunmadığına dair SGK’dan son üç (3) ay içinde alınış belge
f. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
g. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı
h. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü
i. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini
j. Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz ) aslı
İhaleye Katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Belediye Hizmet Binası K 3) müracaatları ilan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 22.01.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir