T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

1297

ESAS NO : 2017/313 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MAHALLE ADA PARSEL Taşınmazın Kamulaştırılacak Teklif edilen Bedel Toplam Alanı Hisseler Lala Hüseyin Paşa Mah. 404 57 77,26 n»2 7,91 m2 7.644,22 TL Lala Hüseyin Paşa Mah. 404 58 14,46 m2 13,93 m2 13.682,64 TL Lala Hüseyin Paşa Mah 404 59 113,63 m2 13,44m2 40.704,00 TL

MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL ORHAN TAŞINMAZIN VASFI : Avlulu Kerpiç Ev, Kerpiç Dükkan, Avlulu Kerpiç Fırın

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KÜTAHYA BELEDİYESİ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Kütahya Belediye Başkanlığı vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda isimi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP; 1) 2942 sk. 14.m.gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Kütahya Belediye Başkanlığına HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları, 2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Kütahya Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,

3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,

4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, 5) Duruşma gününün 08/02/2018 günü saat 09.15 den itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik 10.m. gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 11.12.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir