T.C.KÜTAHYA1. İCRA DAİRESİ 2002/4342 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

628

T.C.KÜTAHYA1. İCRA DAİRESİ
2002/4342 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Merkez ilçe, Börekçiler Mah.1. Poyraz Sok olan yere rastlayan ,imarın 369 Ada 32 parseli teşkil eden, 51,66 m2yüzölçümlü , 5/16 oranında hisseli tapuda kargir ev görünse de hali hazırda arsa niteliğindeki taşınmaz bir borçtan dolayı açık artırma suretiyle satılacaktır. Söz konusu taşınmaz Kütahya Ulu Caminin arkasında olup konum olarak değerlidir. Kıymet takdirine konu gayrnimenkul genel itibariyle eski yapılaşmaların bulunduğu 2-3 katlı müstakil ve tarihi yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Söz konusu satılacak taşınmaz 5/16oranında hisselidir. Her ne kadar tapu kaydında kargir ev olarak geçse de hali hazırda arsa niteliğindedir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Börekçiler Mahallesi 1. Poyraz Sokak Taşınmazın Üzerinde Bina Olmadığından Dış Kapı Nosu Yok Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 51,66 m2
İmar Durumu : İmar planında bitişik nizam 3 kat olan yapı adasında kalmaktadır. Etkilenme geçiş alanı ve önemli alan (Ö-A-2) içerisindedir. Tescilli esere cephelendiğinden her türlü fiziki ve inşai müdahalede Kütahya K.K.V.K.B.K.M. kararı gerekir.
Kıymeti : 25.830,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2021 günü 13:30 – 13:40 arası
2. Satış Günü : 12/04/2021 günü 13:30 – 13:40 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI 1. KAT MERKEZ/KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/4342 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (ILN01300680)
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir