674

İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Kiralama İhalesi

 1. Mülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
 2. Kira Süreleri: üç (3) yıldır.

3.İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

Kira Ödemeleri Üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15’inci gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati : 05.11.2020  / Perşembe /  Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

MUHTELİF TAŞINMAZLAR
S.N. Taşınmaz Mevkii Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale

Saati

1 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 1’inci Kat

(1-2-3-4-5-6 Bağımsız Bölüm) (~307,10 m2)

5.000,00 5.400,00 15.000,00 14.38
2 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 2’nci Kat

(7-8-9-10-11-12-13-14 Bağ. Böl.) (~422,29 m2)

4.750,00 5.130,00 14.750,00 14.40
3 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 3’üncü Kat

(15-16-17-18-19-20-21-22 Bağ. Böl.) (~422,29 m2)

4.500,00 4.860,00 13.500,00 14.42
4 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 4’üncü Kat

(23-24-25-26-27-28-29-30 Bağ. Böl.) (~422,29 m2)

4.250,00 4.590,00 12.750,00 14.44
5 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 5’inci Kat

(31-32-33-34-35-36-37-38 Bağ. Böl.) (~464,56 m2)

4.000,00 4.320,00 12.000,00 14.46
6 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 6’ncı Kat

(39-40-41-42-43-44-45-46 Bağ. Böl.) (~450,96 m2)

3.750,00 4.050,00 11.250,00 14.48
7 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 7’nci Kat

(47-48-49-50-51-52-53-54 Bağ. Böl.) (~408,06 m2)

3.500,00 3.780,00 10.500,00 14.50
8 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 8’inci Kat

(55-56-57-58-59 Bağ. Böl.) (~426,28 m2)

3.250,00 3.510,00 9.750,00 14.52
9 Ilıca Mahallesi 111 Ada 1 Parsel (912,00 m²) Arsa 700,00 756,00 2.100,00 14.54
10 Cumhuriyet Mahallesi (2834 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan alan) Hayme Ana Caddesi Mekke Cami yan kısmı Zigana Park – Büfe 750,00 810,00 2.250,00 14.56
11 Maruf Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi 265 ada 1 ve 2 parsel (~770,40 m²) Kemer Hamamı 1.100,00 1.188,00 3.300,00 14.58
12 Gaybiefendi Mahallesi 1739 ada 53 parsel Belediye     Hizmet Binası B Blok Zemin Kat (~470,00 m²) 25.000,00 27.000,00 75.000,00 15.00
13 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 1.Kat 1 Nolu Daire 165,00 178,50 495,00 15.02
14 Kırgıllı Mahallesi Sosyo Kültürel Merkezi Zemin Kat Girişi Sağ Taraf Kısmı ve Sağ Yan Arka Kısmı (İkisi Birbirinden Ayrı Bağımsız Bölüm Bir Bütün Olarak) 600,00 648,00 1.800,00 15.04
15 Zafertepe Mahallesi Ümran Aygen Okulu Yan Kısmı Park-Büfe- Çay Ocağı (Yapım Karşılığı Kiralama) 700,00 756,00 2.100,00 15.06
16 Ağaçköy Mahallesi 1877 Parsel  Sosyo Kültürel Merkezi Yanı İşyeri (80,12 m²) 170,00 184,00 510,00 15.08
17 Ağaçköy Mahallesi 1878 Parsel  Sosyo Kültürel Merkezi Zemin Kat İşyeri (163,58 m²) 345,00 373,00 1.035,00 15.10
18 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve

Nakliyeciler Sitesi 2 Nolu Yazıhane

250,00 270,00 750,00 15.12
19 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 11 Nolu Yazıhane 250,00 270,00 750,00 15.14
20 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 15 Nolu Yazıhane      240,00 260,00 720,00 15.16
21 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 16 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.18
22 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 18 Nolu Yazıhane 250,00 270,00 750,00 15.20
23 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 20 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.22
24 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 21 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.24
25 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 22 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.26
26 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 23 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.28
27 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 25 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.30
28 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 28 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.32
29 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 32 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.34
30 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 33 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.36
31 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 35 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.38
32 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 37 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.40
33 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 39 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.42
34 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 40 Nolu Yazıhane 200,00 216,00 600,00 15.44
35 Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.2 İşyeri (12,00 m²) 400,00 432,00 1.200,00 15.46
36 Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.3 İşyeri (6,00 m²) 225,00 243,00 675,00 15.48
37 Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.5 İşyeri (6,00 m²) 225,00 243,00 675,00 15.50
38 Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.6 İşyeri (6,00 m²) 225,00 243,00 675,00 15.52

 

4.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

Gerçek kişiler için;

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
 3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
 4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
 5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
 6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

Tüzel kişiler için;

 1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
 2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı
 3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
 4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
 6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
 7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
 8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

 

 • Ayrıca listede 21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 numaralı taşınmazlardan Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan ve geçerlilik süresi devam eden yetki belgelerinden bir tanesi. (H-1, K-1, R-1, N-1 vb.)
 • İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimine (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de             (BASIN-1239840)
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir