KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL

1139
İLAN
KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL
Sıra
No
Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat İhale Günü İhale Saati
Aylık Yıllık
1 431010059000 Kütahya Merkez Balıklı Balıklı 87 Dükkan Dükkan 92 13 5,76 30,00 TL 11,00 TL 25.02.2020 09:00
2 436060005000 Kütahya Merkez Yunus Emre Alsancak zemin Mesken Konut 1232 1 80,40 400,00 TL 144,00 TL 25.02.2020 09:20
3 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 111 Dükkan Dükkan 137 3 43,13 400,00 TL 144,00 TL 25.02.2020 09:40
4 431010037016 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 117 Depo Depo 137 3 27,94 200,00 TL 72,00 TL 25.02.2020 10:00
5 431010037013 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 123 Depo Depo 137 3 30,75 200,00 TL 72,00 TL 25.02.2020 10:20
6 431010037011 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 127 Avlulu Yirmi Kargir Ve Bir Kerpiç Dükkanı Olan Pirinç Hanı Dükkan 137 3 23,2 m² 200,00 TL 72,00 TL 25.02.2020 10:40
7 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 129 Avlulu Yirmi Kargir Ve Bir Kerpiç Dükkanı Olan Pirinç Hanı Dükkan 137 3 25 m² 200,00 TL 72,00 TL 25.02.2020 11:00
8 431010148020 Kütahya Merkez CEDİT Yeni İki Bodrumu Bulunan Sekiz Katlı Betonarme Bina YURT/APART 1722 107 1.604.02 10.460,00 TL 3.766,00 TL 25.02.2020 11:20
9  031180017000 Afyonkarahisar Şuhut İplik Öncül AVLULU 2 KATLI AHŞAP EV Konut 248 13 95,75 m² 610,00 220,00 TL 25.02.2020 11:40
10 031160004000 Afyonkarahisar Sinanpaşa Ali Çetinkaya Yusuf KARGİR TEK KATLI HAMAM VE KÖMÜRLÜĞÜ VE ÇEŞMESİ Hamam 78 36 296  m² 215,00 78,00 TL 25.02.2020 12:00
11 AFYONKARAHİSAR Merkez KARAMAN BODRUM KATINDA KAPALI OTOPARK VE KALORİFER DAİRESİ,
ZEMİN KATINDA 3 ADET DÜKKAN,
HER KATINDA 7’ŞER ADET BÜRO BULUNAN BODRUM DAHİL 8 KATLI VAKIF İŞHANI
DÜKKAN+OTEL 358 25 5.394,09 m² 54.250,00 TL 19.530,00 TL 25.02.2020 14:00
12 031010145000 Afyonkarahisar Merkez Kocatepe Köyönü BAHÇE Bahçe 605 3.708 m² 75,00 27,00 TL 25.02.2020 14:20
13 641050001000 Uşak Sivaslı Selçikler Sazak Mezarlığı TARLA Tarla 1268 2.378 m² 252,00 7,56 TL 25.02.2020 14:40
14 641050002000 Uşak Sivaslı Selçikler Sazak Mezarlığı TARLA Tarla 1269 2.900 m² 307,00 9,21 TL 25.02.2020 15:00
15 641050003000 Uşak Sivaslı Selçikler Sazak Mezarlığı TARLA Tarla 1270 3.600 m² 382,00 11,46 TL 25.02.2020 15:20
16 641050004000 Uşak Sivaslı Selçikler Sazak Mezarlığı TARLA Tarla 1383 12.950 m² 1.680,00 50,04 TL 25.02.2020 15:40
17 Uşak Sivaslı Selçikler Sazak Mezarlığı TARLA Tarla 3724 2.788 m² 468,00 14,04 TL 25.02.2020 16:00
18  644050001000 Uşak Sivaslı Yayalar Ilgınlı TARLA Tarla 2601 4.100 m² 756,00 22,68 TL 25.02.2020 16:20
19 Eskişehir Odunpazarı Arifiye Hamam Yolu Dükkan ve Yurt Binası Dükkan ve Yurt Binası 13001 6 2.127,50 38.000,00 TL 13.680,00 TL 25.02.2020 16:40
         1-Yukarıda her türlü vasıfları yazılı vakıf taşınmaz, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının  ilgili hükümleri uyarınca  Açık Teklif Usulü  Kiralama ihaleleri 25.02.2020 tarihinde hizasında gösterilen saatlerde, belirtilen tarihte talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda Pazarlık Usulü Kiralama İhalesine çıkarılacak olup, Açık Teklif Usulü ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No : 65 KÜTAHYA adresinde bulunan  Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. Tel : (0 274) 274 00 24 -7403 (Dahili)  Web : http://kutahya@vgm.gov.tr  E-posta :kutahya@vgm.gov.tr
        2-İhaleye bizzat iştirak etmek isteyen isteklilerin Kimlik Belgesi, Yerleşim Yeri Adres Bildirim Belgesi, (vekaleten iştirak edecekler için de vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin İmza Sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti, vergi numarası, şirket yetkilisinin Kimlik Belgesi, ortak girenlerden ortak girişim beyannameleri, vakıf ve derneklerin ise yönetim kurulu kararı, faaliyet raporu ve yetki belgesi ile geçici Teminat Bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün  T.Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki (TR85 0001 5001 5800 7309 6720 32) IBAN nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat tutarı kadar  Banka Geçici Teminat mektubu (teyit yazısı ile birlikte süresiz ve limit dahili) ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
        3-İhaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.İhale ile ilgili her türlü ilan ve giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan iştirakçiye aittir.İhalenin onaylanmasının ardından yasal süresi içinde ihale üzerinde kalan istekli şartname hükümleri uyarınca işlem yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu  teminat  bütçeye irat kaydedilecektir.
       4-Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar stopaj vergisinden muaftır.
       5-11 ve 19. Sıra numarasında belirtilen taşınmazların yer teslimi Geçici Kabul tarihi itibari ile yapılacaktır.
       6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.İLAN OLUNUR.

KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 03.02.2020
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir