T.C. KÜTAHYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1367

T.C.
KÜTAHYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kütahya İl, Merkez İlçe,ALİPAŞA Mahallesi, PALANGA Mevkii, 63 Ada, 183 Parsel, 48,27 m2 yüzölçümlü, arsa,
Taşınmazın yakın çevresindeyaya trafiğinin yoğun olduğuaraç trafiğine kapalı, sevgi yolu (Cumhuriyet caddesi) Karagöz Paşa Cami, Ali Paşa cami, tarihi küçükhamam ve banka şubeleri ile park ve alışveriş yerleri bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede iş yerleri yoğunlukta olup 1-2 katlı müstakil binalar ile 3-4 katlıapartman tarzı yapılar bulunmaktadır.Bölgede ulaşım sorununun olmamasıve ticari faaliyetlerin yoğun olmasından dolayıgayrimenkullerin değerineolumlu yönde yansımaktadır.
Taşınmaz üzerine ve komşu taşınmazlar185 ve 170 parsel sayılı taşınmazlar üzerinebir bütün halinde binalar inşa edilmiştir. Bu taşınmazlar üzerinde toplam 2 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazların kuzey kısmında konumlu olan bina , bitişik nizamda 3/a yapı sınıfında yığma yapıtarzında, tek katlı, toplam 120 m² alanlı olarak inşa edilmiş olap binada 2 adet işyeri bulunmaktadır. Taşınmazların güneybatıkısmında konumlu olan bina, bitişik nizamda, 3/A yapı sınıfındayığma yapı tarzında, zemin + 1 normal kalı olarak toplamda 240 m² alanlı olarak inşa edilmiş olup, binada 2 adet iş yeri bulunmaktadır. Üç taşınmazda yer alan binaların toplam kullanım alanı 360 m² olup yaklaşık 40 yıl önce inşa edildikleri ve zaman içerisinde tamir ve tadilat gördükleri tespit edilmiştir.
Adresi : Alipaşa Mah.Uzun Zeybek Sokak No: 1/1-A Merkez Kütahya
Yüzölçümü : 48,27 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Bitişik nizam,ticaret (T1) yapı adasındaolup, şuyuludur. Etkilenme geçiş alanı ve önemli alan (ÖA-2)içerisindedir.Kütahya Askeri Havaalanı mania planı ile ilgili yapılaşmalardamania planıkriterlerine uyulacaktır.
Kıymeti : 580.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 09:20 – 09:25 arası
2. Satış Günü : 21/02/2020 günü 09:20 – 09:25 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/37 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2019

Ramazan DEMİR
Satış Memuru 126229
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 21.12.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir