T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2018/298 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

790

T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2018/298 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mahallesi 557 ada 9 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın bodrum kat 1 bağımsız bölüm numaralı 322,50 m2 yüzölçümlü 4/76 oranda arsa paylı tam oranda hisseli mesken nitelikli taşınmazdır.Taşınmazın adresi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ceylan Sokak Zambak Apt. No:4/1 Kütayda’dır. Taşınmazın yakın çevresinde Linyit Ortaokulu, Seksenevler Camii, park ve marketler bulunmakta olup bölge genel olarak orta gelir grubuna hitap etmektedir. Ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz ayrık nizam 3/B yapı sınıfında, betonarme karkas yapı tarzında, bodrum+zemin+3 normal+çatı katlı olarak inşaa edilmiş binadır. Taşınmaz bulunduğu binanın bodrum katında bina girişine göre sağ ön cephede konumludur. Taşınmaz 1 oda, mutfak nişi, banyo, wc/lvb hacimlerinden oluşmakta olup brüt 49 m2 dir. Mesken girişi çelik kapı, oda ve mutfak nişi zemini laminant parke, duvarlar saten boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Mutfak bölümünde dolap grubu ve mermerit tezgahı bulunmaktadır. Banyosunda lavabo, klozet ve duş kabini mevcut olup zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Meskende ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır.
Kıymeti : 85.000,00 TL KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 20/12/2019 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 17/01/2020 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/298 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/11/2019

Kıvanç KILIÇ
İcra Müdür Yardımcısı
93808




Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir