İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1085
İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına (listede 4,5 ve 6 sıra nolu taşınmazlar -1- yıllığına) işletilmek üzere kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

 

 1. 3 yıllığına ihale edilecek taşınmazlar (1,2,3 sıra nolu taşınmazlar hariç) için; ihale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli –1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecektir.
 • Listede 1, 2 ve 3 sıra nolu taşınmazlar için; ihale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli –1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
İhale Tarihi  / Günü  /  Saati : 12.Eylül.2019 /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

 

S.N Taşınmaz Mevkii Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat Özel Geçici Teminat İhale Saati
1 İstiklal Mh. 61 Pafta, 402 Ada, 24 Parsel (Eski Hal Tesisleri Alanı, Hal Camii Arkası) Üzerindeki Bina (7.009,35 m²) 35.650,00 TL 38.505,00 TL 20.000,00 TL 14:00
2 Gaybiefendi Mh. Atatürk Bulvarı, N:83 Belediye Hizmet Binası Zemin Kat F Blok İşyeri (1.790,00 m²) 84.500,00 TL 91.260,00 TL 20.000,00 TL 14:02
3 Gaybiefendi Mh. Atatürk Bulvarı, N:83 Belediye Hizmet Binası 4. Kat Yemekhane 15.000,00 TL 16.200,00 TL 10.000,00 TL 14:04
4 Mecidiye Mh. 11 Pafta, 25 Ada, 107 Parsel Taşınmaz Üzerinde Bulunan Keler Konağı 2.000,00 TL 2.160,00 TL 1.000,00 TL 14:06
5 Börekçiler Mh. Ulu Camii İş Merkezi 1. Kat 121 Nolu İşyeri (444 m²) 2.000,00 TL 2.160,00 TL 1.000,00 TL 14:08
6 Mecidiye Mh. Org.Asım Gündüz Cd. Çok Katlı Otopark Altı 1 Nolu İşyeri 2.000,00 TL 2.160,00 TL 1.000,00 TL 14:10
7 Ilıca Kaplıcaları Harlek Cd. Aquapark ve Hasulhas Havuzu Arası Büfe 400,00 TL 435,00 TL 500,00 TL 14:12
8 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 3 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:14
9 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 8 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:16
10 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 16 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:18
11 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 20 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:20
12 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 21 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:22
13 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 22 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:24
14 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 23 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:26
15 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 25 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:28
16 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 31 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:30
17 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 32 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:32
18 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 33 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:34
19 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 37 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:36
20 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 39 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:38
21 Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 40 Nolu Yazıhane  (Zemin:17.02 m² + Asma.Kat: 10,04) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:40
22 Anadolu Garajı 2 Nolu İşyeri (12,00 m²) 350,00 TL 380,00 TL 250,00 TL 14:42
23 Anadolu Garajı 3 Nolu İşyeri (6,00 m²) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:44
24 Anadolu Garajı 5 Nolu İşyeri (6,00 m²) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:46
25 Anadolu Garajı 6 Nolu İşyeri (6,00 m²) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:48
26 Anadolu Garajı 7 Nolu İşyeri (6,00 m²) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:50
27 Anadolu Garajı 8 Nolu İşyeri (6,00 m²) 200,00 TL 220,00 TL 250,00 TL 14:52

 

 1. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :                 
  1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
  3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
  4. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,
  5. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  6. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
  7. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi,
  8. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
  9. Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.

 

İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K:2) müracaatları ilan olunur.

 

 

                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 07.09.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir