UZMANINDAN İŞ GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

1044

C Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Bilge Akbulut, iş güvenliği, iş ve işçi sağlığı gibi kavramların toplumda çok fazla dikkate alınmadığını belirterek, “Her geçen gün artan iş gücü kaybı ve işçi ölümleri aslında konunun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi
İLK ÖNCE TEDBİR ALINMALI
Akbulut, iş yerlerinde bulunan tehlikelerin risklere dönüşmesini engellemek, işveren, işçi ve İş Güvenlik Uzmanlarının yaptığı tedbir ve önleme çalışmalarıyla azaltılabildiğini belirterek şunları söyledi: “Bu konuda bazı işverenler durumun ciddiyetinin farkına varıp, bir uzman yardımıyla tedbirlerini alırken, bazıları ise hala bunun farkına varabilmiş değil. Aynı zamanda işçilerimiz de kendi sağlık ve güvenliklerini “ Bana bir şey olmaz, iş güvenliği de neymiş, ben bu işleri yıllardır böyle yapıyorum.” gibi yanlış ve tedbirsiz düşüncelerle tehlikeye atabiliyorlar. Halbuki 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 tarihli 28339 nolu resmi gazetede yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 7 Şubat 2012 tarihinde İşçilerin 423’ü inşaatta çalışırken, 386’sı madende iş esnasında, 309’u ise tarım işkolunda emek harcarken hayatını kaybetti. Trafik ve servis kazası nedeniyle ölen işçi sayısı ise 421 olurken, zehirlenme ve boğulma nedeniyle 395, düşme nedeniyle ise 298 işçi can verdi. Haziran 2012 tarihinde kanun çıkmasına rağmen, Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Aynı sene Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında, 28 Ekim 2014’te meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası yaşanması kanunun çıkmasının yeterli olmadığını göstermektedir. Şu an bulunduğumuz senede ise Haziran ayı içerisinde 149 işçi yaşamını yitirdi. 2018 sene genelindeki istatistiklerde ise 1923 işçi %21 i trafik ve servis kazası,% 20 si ezilme ve göçme, %17 sinin ise düşme nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.”
MESLEK HASTALIKLARI YETERİNCE BİLİNMİYOR
İş kazalarının yanı sıra meslek hastalıklarının da ülkemizde yeterince bilinmemesi nedeniyle ölümlerin gerçekleştiğini ifade eden Akbulut, “1995, 1999 döneminde yıllık olarak ortalama 167 meslek hastalığı sebebiyle ölüm tespit edilmiştir. 2000 yılında meslek hastalığı tespiti sayısı önceki yıla göre yüzde 20 azalırken ölüm tespiti sayısı birdenbire 6’ya düşmüş ve sonraki yıllarda bu seviyelerde sürmüştür. 2012 yılında 395 meslek hastalığı bilinirken,2017 yılında bu sayı 691’e yükselmiştir. 6331 sayılı iş güvenliği sağlığı sayısının yayınlandığı 2012 yılından sonra ise istatistiğe yansıyan meslek hastalığı tespitleri 0’a düşmüştür.Türkiye’deki çalışma ortamında ve sağlık sisteminde olağanüstü bir iyileşme olmadığına göre bu veriler 2000 yılından itibaren meslek hastalığı sonucu ölümlerin bilinçli ve sistematik olarak tespit edilmediğini göstermektedir. Aslında bu kanunun amacı,işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu kanun kapsamına kamu ve özel sektörde ,çırak ve stajyerler dahil, tüm istihdam edilenler alınmaktadır. İş yerlerinin tehlike sınıflarına göre ayrılarak, işverenlerin gerekli tedbirleri ve çalışanlarına gerekli eğitimleri aldırarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması esas şarttır. Çalışanlar İş Güvenlik eğitimlerini tehlike sınıflarına bağlı olarak uzmanlar veya bu niteliklere sahip işverenlerden alabilirler. Aynı zamanda Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) ile ilgili bilgilendirme ve kaynak temini sağlanmalıdır” diye konuştu.
GEREKEN ÖNEM VERİLMİYOR
Bu istatistiklere rağmen İş Sağlığı ve Güvenliğinin, İş Güvenlik Uzmanlarının değeri yeterince bilinmediğini öne süren Akbulut şunları kaydetti; “İşveren tarafından işverenin kendi sorumluluklarının düşük ücretlerle çalışan uzmanlara atılması ve herhangi bir problem olduğunda İş Güvenlik Uzmanlarının günah keçisi olarak atfedilmesi gibi temelinde problemin kaynağını önemsemeyen düşüncelerle iş güvenlik uzmanlarına gereken önem verilmemektedir. Ülkemizde İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği alanında daha kapsamlı çalışmalar yapılması, iş sağlığı ve güvenliğine gereken önemin verilmesi ve güvenli çalışma ortamlarının düzenlenmesi, devletin sıkı denetimi altında gerçekleşmesi gereken zorunlu bir ihtiyaçtır.”
RAMAZAN DOĞAN
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir