İLAN T.C KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

1305

İLAN
T.C KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2018/338 Esas 26/06/2019
Konu : İLAN
MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/07/2008 tarih ve 2007/3076 E.-2008/1856 K. sayılı ilamı ile Kütahya Merkez Manıf Mah. 282 ada 19 nolu parselde maliki soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Emine (Abdullah kızı) ile Fadik (Abdullah kardeşi) hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince bir (1) er ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;
Bir (1) er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur
Katip 96818 Hakim 174682
TAPU MALİKLERİ
Emine (Abdullah kızı) ile Fadik (Abdullah kardeşi)
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 08.07.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir