‘İşçiler arasında ayrım yapılmamalı’

997

Yol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ali Okçu, Olağan Üstü Hal Kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Okçu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, KİT’lerde, Köylere Hizmet Birlikleri’nde taşeron yanında çalışan işçilerin de kurumlarının kadrolarına geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Olağan Üstü Hal Kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kuruluşlarının taşeronlarının çalıştırdığı işçiler ve Devlet Memurları Kanunu uyarınca 4/B, 4/C kapsamında çalışan işçilerin, kadroya geçirilmesinin büyük sevinç yarattığını ifade eden Yol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ali Okçu, “Karayolları Genel müdürlüğünde asıl işin bir parçası olan yol bakım ve yama hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri anahtar teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel İşletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü işleri yapan işçilerin, KİT’lerdeki taşeronların yanında çalışan işçilerin, köylere hizmet götürmek için Kanunla kurulmuş Köye Hizmet Götürme Birliklerindeki taşeronların yanında çalışan işçilerin, kapsam dışı bırakılmarı bu işçi kardeşlerimizi hüsrana uğratmıştır. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yaratılması tüm çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür” dedi.

‘SENDİKALARININ BİRBİRİNE DÜŞMELERİNE NEDEN OLACAK’

Kararname ile yapılan düzenlemenin yarattığı diğer bir endişenin ise, taşeron işçilerin kadrolarında geçirildikleri kurumun yapıldığı asıl işe göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescil olan dosyadan Kuruma bildirmeleri yerine, kadroya geçecek her bir işçinin yaptığı işin koluna göre ayrı bir bağımsız işyeri tescil edilerek o dosyadan kuruma bildirilmesi olduğuna dikkat çeken Okçu, “Böyle bir uygulama sendikalarının birbirine düşmelerine, giderek farklı uygulamaların yaratacağı huzursuzlukların çıkmasına ve bu durumun giderek çalışma barışının bozulmasına neden olacağı açıktır. Oysaki Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, böyle bir ortamın oluşmaması, aynı işyerinde asıl işin yanında birden çok yapılan yardımcı işler için ayrı bağımsız işyerinin tesciline imkan tanımamış, tüm yardımcı işlerde çalışanların ayrımsız olarak iş koluna göre tescil edilen işyeri dosyasından Kurum’a bildirilmesini ve sendikal örgütlenmenin de buna göre oluşmasını hükme bağlamıştır” diye konuştu.

‘ADİL OLMAYAN BU DÜZENLEMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREK’

Ali Okçu, “Taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrımcılık yaratan ve adil olmayan bu düzenlemelerin değiştirilerek, tüm taşeron işçilerinin, başlangıçta Hükümetimiz tarafından açıklandığı gibi kapsama alınması biz işçilerin başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Başbakanımız ile Hükümetimizden beklentimizdir. Bizler haklı taleplerimizin dikkate alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı olarak asıl için bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, KİT’lerde Köye Hizmet Birlikleri’nde taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarının kadrolarına geçireceğine ve ilgili kurumların kadrolarına geçirilen işçilerin, kadrolarına geçtikleri kurumların tescilli oldukları asıl işyeri dosyası üzerinden tescillerinin yapılarak buna göre sendikal örgütlenmelerine imkan sağlanıp, çalışma barışının bozulmasını önleyeceği düzenlemenin yapılacağına inancımızı değerli basın mensuplarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerini kullandı.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir