KAMULAŞTIRMA İLANI

1253

T.C.
KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2017/297 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MAHALLE Mevkii ADA PARSEL Taşınmazın Kamulaştırılacak İdarenin Teklif Toplam İrtifak Hakkı Ettiği Bedel TL. Alanı/m2 Alanı Kütahya Merkez Bir 120 21 7.542,10 m2 921,08 1.824,66 TL Doğalar Köyü Akçalık Kütahya Merkez Taşkalkan 145 54 28833,31 m2 100 m2 4.665,32 TL Doğalar Köyü 2069,32 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAKKI ELMAS (Mehmet oğlu) İLYAS ELMA (Mehmet oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında davalı sütununda ismi yazılı kişiler hakkında açılan
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İRTİFAK VE MÜLKİYET HAKKI TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince;
Yukarıda Kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmuş olup; 1) 2942 sk. 14.m. gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda İPTAL ve maddi hatalara karşı da adli yargıda DÜZELTİM davası açmaları, 2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği, 3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı, 4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini , tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, 5) ilk duruşma gününün 16/01/2018 günü saat 11.00 den itibaren yapılacağı, Aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik 10.m. gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 05.12.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir