İHALE İLANI

1090

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1) Aşağıdaki listede vasıfları belirtilmiş olan, ilimiz, Çalca Mahallesi, 2. Etap Soğuk Hava Depolarının, üretim ve depolama yapmak kaydı ile ayrı ayrı görüldüğü şekliyle -10- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 14.Kasım.2017 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)
S. Taşınmaz Mevkii Aylık Geçici İhale
Muhammen Teminat Saati
Bedel + KDV
1 2 Nolu Soğutma Sistemli Yeraltı Soğuk Hava Deposu 5.000,00 TL 18.000,00 TL 14:00
2 3 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu 2.000,00 TL 7.200,00 TL 14:03
3 4 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu 2.200,00 TL 7.900,00 TL 14:06
4 5 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu 2.200,00 TL 7.900,00 TL 14:09
5 6 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu 1.300,00 TL 4.700,00 TL 14:12
6 7 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu 2.200,00 TL 7.900,00 TL 14:15
7 8 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu 2.200,00 TL 7.900,00 TL 14:18
2. İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):
a. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
d. Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,
e. Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.’ dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,
f. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
g. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
h. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
ı. Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,
i. Ortak girişim olması halinde geçerliliği olan noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi ’ne teslim etmek zorundadır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 09.11.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir